Sökning: "infrastructure"

Visar resultat 1 - 5 av 2428 uppsatser innehållade ordet infrastructure.

 1. 1. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Nyckelord :värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Sammanfattning : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV eHÄLSA OCH DESS BETYDELSE FÖR OMVÅRDNADSARBETET I PRIMÄRVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :George Boyajian; Johan Svensson; [2019]
  Nyckelord :eHälsa; Omvårdnad; Primärvård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: eHälsa definieras som alla de verktyg och tjänster där informationsteknik är involverad och som avser förbättra diagnoser, vård, övervakning, administration och förebyggande arbete. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskor upplevde att eHälsa påverkade omvårdnadsarbetet i primärvården. LÄS MER

 3. 3. Challenges and Security Aspects of Blockchain Based Online Multiplayer Games​

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sundas Munir; Mirza Sanam Iqbal Baig; [2019]
  Nyckelord :Multiplayer Online Video Games; Blockchain; Blockchain based online video games; security threats to online video games; security challenges in blockchain based online games; Cyber Security Issues in blockchain based online multiplayer video games;

  Sammanfattning : Video gaming has always been a blooming industry. With the emergence of online multi- player video games , this industry’s worth have sky rocketed. Online multiplayer video games store data of player’s credentials, in-game progress, in-game virtual assets and payment details etc. LÄS MER

 4. 4. National Security in a Globalized Era : A case study of the security implications of selling significant infrastructure to foreign enterprises

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emilia Kock; [2019]
  Nyckelord :National Security; Securitization; Economic Security; Infrastructure; Gävle;

  Sammanfattning : Since the 1980’s the concept of security has broadened from traditional military security to new additional arenas, with each contributing to national security. The post-Cold War era and the current interconnectedness combined with the expanded concept has resulted in new perceptions of security and situations for states. LÄS MER

 5. 5. QUEST FOR QUALITY EDUCATION FOR ALL PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN KENYAPERSPECTIVES ON UWEZO INITIATIVE IN WEST POKOT COUNTY

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Nancy Mang’eni; [2018-08-25]
  Nyckelord :quality education; education for all; marginalized communities; Kenya; Uwezo;

  Sammanfattning : Aim:The study seeks to analyse the social, economic and political factors driving education marginalization in West Pokot County and assess the intervention and influence of Uwezo initiative in attaining literacy and numeracy among school children in West Pokot County. Lastly the study also intends to analyse the impacts of Uwezo in transforming the community in relation to quality education in West Pokot County. LÄS MER