Sökning: "infrastruktur thailand"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden infrastruktur thailand.

 1. 1. Kinas nya sidenväg En kvantitativ innehållsanalys av sju asiatiska mediers syn på det världsomfattande infrastrukturprojektet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rickard Renberg; Alex Anders Ronko; [2018]
  Nyckelord :Kina; media; kvantitativ; innehållsanalys; dagstidningar; Asien; infrastruktur; sidenvägen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har det skrivits allt mer i medier angående Kinas nya globala infrastrukturprojekt – den nya sidenvägen. Detta projekt har potential att i framtiden förändra globala ekonomiska strukturer i grunden. I svensk media har det skrivits både positivt och negativt om den nya sidenvägen. LÄS MER

 2. 2. Drömmen om ett liv i Thailand : Skapandet av svensk identitet och infrastruktur på Phuket

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Wennesjö; [2013]
  Nyckelord :Livsstilsmigration; pensionärsmigration; transnationalism; identitet; infrastruktur; Thailand; Phuket;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att identifiera livsstilsmigranters identitetsskapande och skapandet av infrastruktur genom att analysera migrationsprocessen och det vardagliga livet på destinationen. Fokus ligger på svenska livsstilsmigranter som är antingen permanent boende, återvändare, säsongsmigranter eller ambulerande besökare på Phuket. LÄS MER

 3. 3. Den mörka sidan av turismen, barnsexturism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Linda Gustrin; [2010]
  Nyckelord :Barnsexturism; prostitution;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Turismen är den största folkvandringen i modern tid. Under år 2008 reste 922 miljoner turister, denna siffra beräknas stiga till 1,6 miljarder år 2020. I många år har turismindustrin blivit utmanad av media och myndigheter att ge ett snabbt socialt ansvar, till följd av öppna gränser och arbetskraftens migration. LÄS MER

 4. 4. Bristande förtroende- Thailands Återhämtning från Asienkrisen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Carlsson; [2008]
  Nyckelord :Asienkrisen; Thailand; återhämtning; ekonomisk kris; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Ekonomiska kriser genomgår i regel tre faser, en akut fas, en vårdfas samt en rehabili-teringsfas. Thailand befinner sig nu i efterdyningarna av den tredje fasen och frågan är hur återhämtningen från den ekonomiska krisen 1997 med facit i hand egentligen har gått och om man hade kunnat påverka utvecklingen genom att handla på ett annorlun-da sätt. LÄS MER