Sökning: "infrastruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 774 uppsatser innehållade ordet infrastruktur.

 1. 1. Otrygghet i cykeltrafiken. En kvalitativ studie om upplevd otrygghet hos cyklister i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Linnéa Andersson; Jonas Pettersson; [2018-06-27]
  Nyckelord :otrygghet; cykling; mobilitet; infrastruktur; beteende; Göteborg.;

  Sammanfattning : Städer och regioner runt om i världen försöker ställa om mot en mer hållbar mobilitet där fokus flyttas från bilar för att istället främja andra mer hållbara transportslag. En ökning av kollektivtrafiken samt att få fler att välja gång eller cykel som transportmedel ses som önskvärt. LÄS MER

 2. 2. Statistisk analys av hjulprofilparametrar för järnvägshjul

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Christian Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Railway; wheel profile; maintenance; measure; wear.; Järnväg; hjulprofil; underhåll; mätning; nötning.;

  Sammanfattning : En väl fungerande järnväg är en viktig del av Sveriges och stora delar av världens infrastruktur. Hundratusentals människor transporterar sig dagligen till och från arbete efter den svenska järnvägen samtidigt som det efter samma spår sker en storskalig godstransport genom tungt lastade godståg. LÄS MER

 3. 3. The future of blockchain in district heating : An investigation of possible blockchain applications for a Swedish district heating company

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Hedda Gunnarsson; Elin Melin Hamber; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; District heating; Blockchain applications; Energy sector; Future district heating; Blockchain framework; Stockholm Exergi;

  Sammanfattning : Blockchain is described as having endless theoretical potential. In reality however, it is hard toestablish how blockchain can be utilized and what opportunities blockchain may create. Theunclear future of blockchain constitutes a challenge for many companies. LÄS MER

 4. 4. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av kommunala utvecklingsplaner gällande laddinfrastruktur för elbilar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Claudia Capriles; [2018]
  Nyckelord :laddning; elbilar; fossilbränsle;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att vara helt fossilfritt 2030 och politikerna vill minska fossilbränslebilar och samtidigt bygga ut laddningsinfrastrukturen för elbilar. Tillväxten på elbilar har ökat med 73 % de senaste åren. Laddinfrastrukturen ökar och nu finns det över 3500 laddpunkter i Sverige. LÄS MER