Sökning: "infrastrukturprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet infrastrukturprojekt.

 1. 1. En samhällsekonomisk analys av den nya E20 mellan Bälinge och Vårgårda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreia Zacarias; [2019-03-19]
  Nyckelord :Cost-benefit analys; CBA; Samhällsekonomisk lönsamhet; Effektivitet; Välfärd; E20;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Det är viktigt att välfärden som erbjuds är av bra kvalitet. Det är genom olika projekt som välfärden kan förbättras. Därmed är det viktigt att resursfördelningen sker på rätt sätt för att rätt projekt ska kunna investeras i. Projekten som godkänns ska främja både individer och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet i stora infrastrukturprojekt : En kartläggning av brister och potentiella åtgärder i ett företags kvalitetsledningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Simon Svahn; Anna Jernlund; [2019]
  Nyckelord :kvalitetsledning; kravhantering; stora projekt;

  Sammanfattning : Adapting a strategy concerning quality management can be an effective means for organizations striving to enhance the quality which is delivered to its customers. Especially within large infrastructure projects, which concern products with considerable production costs and long technical life spans, tending to issues regarding quality becomes important. LÄS MER

 4. 4. Evaluation and recommendations for an improved sustainability management in infrastructure projects at ÅF

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Johanna Wersäll; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure project; project management; sustainability; sustainable development; key factors; railway; Infrastrukturprojekt; projektledning; hållbarhet; hållbar utveckling; nyckelfaktorer; järnväg;

  Sammanfattning : The infrastructure sector is essential for the social development in relation to for example urbanisation, but the infrastructure sector also has a negative impact on the environment. Infrastructure projects are part of the UN SDG and is an important factor regarding sustainable development. LÄS MER

 5. 5. Hållbar masshantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tobias Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Masshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bygg- och anläggningsbranschen står inför en stor utmaning med klimatreducerande åtgärder mot en klimatneutral byggprocess tills 2045. Denna studie är en uppföljning av ett exploateringsprojekt i Skellefteå Kommun med Skanska Sverige AB som entreprenör. LÄS MER