Sökning: "infrastruktursatsningar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet infrastruktursatsningar.

 1. 1. Regionala infrastruktursatsningars påverkan på hållbar mobilitet i Landvetter Södra

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Jolby; Catherine Svedhem; [2021-06-23]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; samhällsplanering; infrastruktursatsningar; planeringsstrategier; Härryda kommun; Trafikverket;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis studies the impacts of regional infrastructure investments on sustainablemobility at a local level. The study is based on the new planned town Landvetter Södra, Härrydamunicipality. To achieve goal 11 in Agenda 2030, a change in travel behaviour and trafficplanning in favor of sustainable means of transport is required. LÄS MER

 2. 2. Infrastrukturens framfart i rekreations- och friluftslivslandskapet : förutsättningar och potential för rekreations- och friluftslivsvärden i infrastrukturprojekt inom transportsektorn

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Smedbro; [2020]
  Nyckelord :friluftsliv; rekreation; infrastrukturprojekt; järnväg; väg; höghastighetståg; juridiska förutsättningar; potential; förutsättningar;

  Sammanfattning : I takt med att samhället expanderar så sker utbyggnad av vårt infrastrukturnät. Sverige står inför stora infrastruktursatsningar, inom bland annat järnväg, som inte varit aktuellt på 150 år. Transportinfrastruktur med dess anläggningar innebär stor påverkan på landskapet. LÄS MER

 3. 3. Persontågstrafikens effekt på Trelleborgs bostadsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : The regional development in the county of Skåne in southern Sweden has been characterized by infrastructure investments over the last few years. In particular, the investments have been directed to the public transport system, which is intended to be a part of the sustainable development in the region. LÄS MER

 4. 4. Effekten av infrastruktursatsningar på bostadspriser i närliggande områden : En studie om Nacka stad. Prisutveckling i Jarlaberg och Storängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Samuel Myhrer; [2019]
  Nyckelord :Shopping centre; metro; housing; Jarlaberg; Storängen; Real estate valuation; Köpcentrum; tunnelbana; bostäder; Jarlaberg; Storängen; Nacka Stad; fastighetsvärdering;

  Sammanfattning : Nacka kommun genomgår stora förändringar av projektet Nacka stad som innebär nya bostäder, kommersiella fastigheter och tunnelbanestationer. När ett område inom en kommun förändras har det visats att detta ger en effekt angående bostadspriserna i andra närliggande områden. LÄS MER

 5. 5. Småhusfastigheters värdeförändring vid större infrastrukturprojekt : En studie av ombyggnationen E4 Sundsvall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Kristian Andersson Skått; Kristoffer Bergkvist; [2019]
  Nyckelord :Transport infrastructure; Property prices; Location-based sales comparison method; E4 Sundsvall; Transportinfrastruktur; Fastighetspriser; Ortsprismetoden; E4 Sundsvall;

  Sammanfattning : Infrastruktursatsningar är en stor del av den regionala utvecklingen i Sverige och forskare i ämnet är eniga om att satsningar på infrastruktur genererar en ökad ekonomisk utveckling. Något de fortfarande är oeniga om, är vilka metoder som är lämpliga att använda för att räkna ut effekten av den ekonomiska vinsten. LÄS MER