Sökning: "infrasystemutveckling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet infrasystemutveckling.

  1. 1. Affärsmöjligheter med Smarta Elnät : En studie som undersöker möjligheter och hinder i utvecklingen av det svenska elsystemet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

    Författare :Mikael Ewing; [2012]
    Nyckelord :smart grid; electric utility company; technological development; smarta elnät; affärsmöjligheter; elnätsföretag; infrasystemutveckling; teknikutveckling;

    Sammanfattning : Distributed, renewable generation-units and more efficient use of electric power,demands a developed electric grid. This grid is often referred to as the “Smart Grid”.This future electric system rise expectations among actors in the existing electricmarket. LÄS MER