Sökning: "ingående port"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ingående port.

 1. 1. Lösning för tillbakarinning av olja i hydrauliskt drivsystem

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johan Meijer; [2018]
  Nyckelord :Hydraulik; Bosch; Rexroth; Mellansel;

  Sammanfattning : Bosch Rexroth i Mellansel, Sverige arbetar med utveckling, förbättring och tillverkning av Hägglunds hydrauliska drivsystem. I ett drivsystem ingår drivenhet och hydraulmotor. I drivenheten används en kompletterande tillämpning vid namn ID 123 som används när höjdskillnaden mellan hydraulmotor och drivenhet överstiger tio meter. LÄS MER

 2. 2. Suggested actions to improve the warehouse layout at Nordic E-commerce group

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Ericsson; Marielle Frid; [2013]
  Nyckelord :warehouse layout; inventory; input door; output door; receiving area; outgoing area; material handling equipment; article placement; ABC-XYZ analysis; picking frequency; lagerlayout; lager; ingående port; utgående port; inkommande område; utgående område; materialhanteringsutrustning; artikelplacering; ABC-XYZ analys; plockfrekvens;

  Sammanfattning : Background: Nordic E-commerce group (NECG) consists of affiliated companies NordicInk, NordicFeel and PetsOnline. Three different types of companies in one warehouse area contribute to a wide range of products held in inventory. LÄS MER

 3. 3. Cirkulationsplatser : estetik och design

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Fredrik Dunér; [2008]
  Nyckelord :cirkulationsplats; rondell; rondeller; stadsport; entré; trafikplats;

  Sammanfattning : The purpose with this final thesis has been to study the aesthetics and design of roundabouts and to ascertain important factors that influence the experience of them. The investigation was carried out through literature-, field studies and interviews with persons that in different ways have participated in the formation of roundabouts. LÄS MER