Sökning: "ingegerd olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ingegerd olsson.

 1. 1. Management och förändring : Hur managementkoncepten påverkar förändringsprocesserna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Ingegerd Arnquist; Christian Olsson; [2007]
  Nyckelord :Managementkoncept; managementteori; förändring; organisationsförändring; ledarskapstrender; mangementtrender; förändringsprocess; ;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGOrganisationer befinner sig i en konkurrenskraftig omgivning vilket medför påtryckningar och krav på förändring för att kunna följa med. Omvärldens krav blir allt hårdare och samhället förändras allt snabbare. Förändringar kan vara svåra och därför kan organisationer söka råd, tips och hjälp från olika håll. LÄS MER

 2. 2. Stroke, bilkörning & arbetsterapi : En litteraturstudie över bedömningsinstrument för körförmåga

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan; Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan

  Författare :Ingegerd Humby; Cecilia Olsson; [2005]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Stroke; Assessment; Automobile Driving; the Hierarchic Model of Michon; arbetsterapi; stroke; bedömning; bilkörning; Michons hierarkiska modell;

  Sammanfattning : Mobilitet genom att köra egen bil ger en ökad livskvalitet. Förekomsten av stroke ökar och för att kunna tillfredställa individens behov av aktivitet och självständighet i transporter finns ett ökat behov av körkortsbedömningar. Restsymtomen efter en stroke kan variera. Därför krävs olika typer av bedömningar. LÄS MER