Sökning: "ingen"

Visar resultat 11 - 15 av 12788 uppsatser innehållade ordet ingen.

 1. 11. ”Jag är trött på skiten, var får mobbarna kraften ifrån?” : En kvalitativ studie om hur lärare och lärarstudenter uttrycker sig om nätmobbning och skolors arbete med det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Minea Matero; Elisabeth Rettne; [2022]
  Nyckelord :mobbning; nätmobbning; lärare; lärarstudenter; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur lärare och lärarstudenter uttrycker sig om nätmobbning och skolors arbete mot nätmobbning. Problemet är intressant då elever i låg- och mellanstadiet är aktiva på digitala enheter och i många fall även på sociala medier. LÄS MER

 2. 12. Motiverande Samtal som metod för att förebygga smittspridning av HIV för personer med riskfyllt sexuellt beteende : En litteraturöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Stenlund; Ellen Wåglund; [2022]
  Nyckelord :HIV; motivational interviewing; nurse; sexual risk behaviour; HIV; motiverande samtal; riskfyllt sexuellt beteende; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riskfyllda sexuella beteenden ökar möjligheten för HIV att spridas och dagens insatser att förebygga smittspridning är oftast inte tillräckliga. Alternativa metoder för att förebygga smittspridningen av HIV behöver undersökas. LÄS MER

 3. 13. Diet hos lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta) i Vänern: Kompletterande perspektiv i en ekosystembaserad fiskförvaltning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Nils Nyquist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kunskap om fiskars diet är viktigt för att kunna bedriva en ekosystembaserad fiskförvaltning. I Sveriges största sjö Vänern lever glacialrelikta stammar av lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta) som enligt Natura 2000 har särskilt bevarandevärde och därför är föremål för riktade förvaltningsåtgärder. LÄS MER

 4. 14. Att vara ”Verksam i betydande omfattning” - En utredning och analys av regelns innebörd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hadil Jamal Zayed Khattab; [2022]
  Nyckelord :Verksam i betydande omfattning; 3-12 reglerna; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; Kvalificerade andelar; Kvalitativ bedömning; Kvanitativ bedömning; huvud definition; subsidiera definition; Utvidgade definitionen; HFD 2012 ref. 67; HFD 2013 ref. 11 I ; HFD 2016 not. 23; HFD 2018 ref. 31; RÅ 1993 ref. 99; RÅ 1999 ref. 28; RÅ 2001 ref. 5; Rå 2002 ref. 21; RÅ 2004 ref. 61; RÅ 2004 not. 125; Rå 2004 not. 162; RÅ 2005 ref. 3; RÅ 2007 ref. 15; RÅ 2009 not. 68; RÅ 2010 ref. 11; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Props active to a significant extent can be found in Chapter 57, Section 4 of the Income Tax Act. The meaning of the term is not defined in the law, which is why preparatory work forms the basis of the legislation is of particular importance in the management as well as interpretation of the law. LÄS MER

 5. 15. Optimism i aktiemarknader : relationen mellan investerares sentiment och nordiska bolagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Engström; Henrik Eulau; [2022]
  Nyckelord :Sentimentsteorin; förvärvsvågor; heta förvärvsmarknader; neoklassiska teorin; bolagsvärdering;

  Sammanfattning : Studien undersöker relationen mellan investerares sentiment och bolagsförvärv på de nordiska aktiemarknaderna, med förankring i sentimentsteorin. Frågeställningen försöker besvaras genom att utföra eventstudier och regressionsanalyser, med data från Sverige, Norge, Danmark och Finland. LÄS MER