Sökning: "ingen"

Visar resultat 16 - 20 av 12788 uppsatser innehållade ordet ingen.

 1. 16. Hur har chefer hanterat sitt ledarskap under Covid-19? : En intervjustudie om hur chefer har använt och hanterat sitt ledarskap innan och under pandemin Covid-19

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Renée Garabedian; Katarina Råström; [2022]
  Nyckelord :Covid-19 Distansarbete Ledarskap Transformativt ledarskap Tillitsbaserat ledarskap Ledarskapsmodellen Motivation Styrning Kommunikation;

  Sammanfattning : Sammanfattning I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus, Covid-19. För att undvika smittspridning infördes olika restriktioner och det rekommenderades bland annat hemarbete. LÄS MER

 2. 17. "Coronakrisen bär en kvinnas ansikte" : En studie över coronapandemins påverkan på våld mot kvinnor i nära relationer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Towe Wallkulle; Stella Xing; [2022]
  Nyckelord :Våld mot kvinnor i nära relationer; Coronapandemin; Googlesökningar; Difference-in-Difference; Sverige;

  Sammanfattning : Sedan coronapandemins utbrott har ett flertal restriktioner införts i Sverige, vilka inneburit att människor stannat hemma i större utsträckning än tidigare. På grund av en växande isolering har kvinnorättsliga organisationer världen över varnat om en potentiell ökning av våld mot kvinnor i nära relationer, då konsekvenserna av pandemin ökar exponeringen av riskfaktorer som förknippas med våldet. LÄS MER

 3. 18. Utvärdering av en multidisciplinär gruppintervention för personer med diabetes typ 2: Påverkan på vikt, hälsorelaterad livskvalitet och grad av fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Gisela Lindqvist; Caroline Sundström; [2022]
  Nyckelord :Typ 2-diabetes; diabetes mellitus; levnadsvanor; livsstilsförändring; primärvård; stillasittande; grupputbildning;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes typ 2 (DT2) är en allvarlig sjukdom som innebär risk för svåra komplikationer. Sjukdomen är ärftlig men uppkommer också till följd av ohälsosamma levnadsvanor och prevalensen ökar markant i världen. LÄS MER

 4. 19. How does the performance of NEAT compare to Reinforcement Learning?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examined the relative performance of Deep Reinforcement Learning compared to a neuroevolution algorithm called NEAT when used to train AIs in a discrete game environment. Today there are many AI techniques to choose from among which NEAT and RL have become popular alternatives. LÄS MER

 5. 20. Hur påverkas daggmaskar av markpackning?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Kifilo Oumar; [2022]
  Nyckelord :daggmask; markpackning; vetesort; anecisk; endogeisk; epigeisk;

  Sammanfattning : Det här arbetet gjordes med ett färdigställt dataset över antal och biomassa av daggmaskar från ett fältförsök med markpackning. Målet med arbetet har varit att undersöka om daggmaskarna har påverkats negativt av markpackning, i kombination med andra abiotiska faktorer som förekommer under varje växtsäsong. LÄS MER