Sökning: "ingenjör"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet ingenjör.

 1. 1. Uppsalas nya civilingenjörer : Bildning för (det tekniska) livet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Carl Flygare; [2019]
  Nyckelord :Learning; education; engineer; social science; humanities; natural science; master program; technology; the two cultures; Lärande; utbildning; bildning; ingenjör; civilingenjör; samhällsvetenskap; humaniora; naturvetenskap; teknik; de två kulturerna;

  Sammanfattning : This study aims to describe and analyze how the development of technology and social change came to influence the Faculty of Science and Technology which during the fall of 2000 launched two new master programs in engineering. These programs were of a new kind where elements which traditionally had not been a big part of such educations made up a uniquely large part of the content. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av laddstolpe med befintlig elektronik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Erik Tressing; Gustav Banck; [2019]
  Nyckelord :Design; produktutveckling; elbil; elbilsinfrastruktur; ingenjör; laddstolpe;

  Sammanfattning : Projektet gick ut på att utveckla en laddstolpe med befintlig elektronik från Sea Ice AB, samt utveckla ett tillägg till deras befintliga box för upphängning där inte vägg finns tillgänglig. Behoven hos användarna hamnade som grund för projektet som hämtades från frågeformulär, observationer, och kundresor. LÄS MER

 3. 3. Automationsförslag för inlastning av monterade kamaxlar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonas Sandgren; Frida Engkvist; [2019]
  Nyckelord :automation; ingenjör; produktionsteknik; robotcell; AGT; LCC; frekvensstudie;

  Sammanfattning : På Volvo Group Truck Operations anläggning i Skövde finns en avdelning där de tillverkar kamaxlar. I dagsläget upplevs hanteringen och logistiken kring de monterade kamaxlarna som ineffektiv och företaget anser att området behöver förbättras. LÄS MER

 4. 4. Samma behörighet, samma förkunskap? : Ingenjörsstudenters syn på ämneskunskaper från gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kriengsak Bunpuckdee; Hampus Hedenberg; [2019]
  Nyckelord :behörighet; förkunskap; naturvetenskapsprogrammet; teknikprogrammet; ingenjör; kvantitativ analys;

  Sammanfattning : Gymnasievalet är första stora möjligheten för ungdomar att påverka sin skolgång och gymnasieutbildningen ligger i många fall till grund för vidare utbildning på högskola. Det optimala vore om samtliga ämneskunskaper från gymnasiet kommer väl till användning i de fortsatta akademiska studierna och allra helst även in i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Från individ till ingenjör: en fallstudie om ingenjörsstudenters socialisation in i yrket och dess genusordning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Inez Kjellman; Wedad al Sanji; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay will explore the socialization process of students to a working profession. We have discovered a gap in previous studies when it comes to the effect of gender and class of the process of socialization and the creation of the students working identities. LÄS MER