Sökning: "ingesson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet ingesson.

 1. 1. Publicering av geografiska data på webben

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gabriella Olsson; Rickard Ingesson; [2019]
  Nyckelord :open source; geographic data; web map; openlayers; open source license; GNU GPL; BSD; Geographic information systems; GIS; javascript; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In most projects, there is a need to visualize geographic data in a map and in most cases, this is done in an interactive map on a computer, tablet or mobile phone. To be able to publish geographic data on the web, several components are needed. LÄS MER

 2. 2. Dynamic Analysis of the Interaction Between Vehicle Floor Panels and Interior Carpets - Simulations and Measurements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Jakob Dias Dos Santos Ingesson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Floor panels of vehicles are known to radiate structure-borne sound into the vehicle compartment. To reduce the structure-borne sound, numerical models are used in the development of vehicles to evaluate different design options of the vehicle body. LÄS MER

 3. 3. I behov av att kunna kommunicera - En studie om hur pedagoger förhåller sig till att använda TAKK i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Ingesson; Tina Yrvenstam; [2018]
  Nyckelord :aktör; förhållningssätt; kollegialt lärande; kunskapsbrist; struktur; TAKK;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till att använda TAKK i förskolan. Eftersom många som arbetar med TAKK inte känner sig bekväma med att använda sig av metoden så vill vi med denna studie ta reda på varför och belysa denna problematiken. LÄS MER

 4. 4. Att skriva om döden : död och odödlighet i ett medialiserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonatan Westerlind; [2017]
  Nyckelord :död; dödlighet; fallstudie; Gidlund; Ingesson; Bauman; främling; media; kommodifiering; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Döden har de senaste åren blivit ett stort medialt fenomen. Två tydliga exempel på detta finns i Sverige där både artisten och journalisten Kristian Gidlund samt den före detta landslagsspelaren i fotboll Klas Ingesson själva skildrat sitt döende. LÄS MER

 5. 5. Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella informationen : En kvanitativ studie av 280 företag i Sydafrika och Frankrike

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lina Ingesson; Maria Rönnbäck; [2017]
  Nyckelord :CSR; integrated reporting; investors; sustainability reporting; value relevance; CSR; hållbarhetsredovisning; integrerad rapportering; investerare; värderelevans;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella informationen – En kvantitativ studie av 280 företag i Sydafrika och Frankrike   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Lina Ingesson och Maria Rönnbäck   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2017 – september   Syfte: Företags rapportering kring hållbarhetsarbete har ökat och många organisationer publicerar redan frivilligt allt mer hållbarhetsinformation, antingen som fristående rapport, eller integrerat med den finansiella rapporteringen. Förespråkare av den integrerade rapporteringen menar att denna förbättrar den finansiella rapporteringens användbarhet för investerare. LÄS MER