Sökning: "ingesund"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet ingesund.

 1. 1. Lätt på foten : En självobservationsstudie i fottekniksövning med dubbelpedalspel på trummor

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Nils Kjellberg; [2018]
  Nyckelord :Drums; technique; double pedal; practice; design theory; video observation; self-observation; teaching-process; feet; Trummor; teknik; dubbelpedal; övning; designteori; videoobservation; självobservation; lärande process; fötter;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att jämföra två olika metoder för inlärning av fotteknik för spel vid trumset och hur de två olika metoderna påverkar trumspel. För att undersöka detta användes videoobservation samt loggbokförande under de sex veckor som undersökningsperioden varade. LÄS MER

 2. 2. Barytonsaxofon högt upp i det blå : Ur ett designteoretiskt perspektiv hur flageolett-tekniken kan läras autodidaktiskt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Hanna Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Altissimo register; overtones; saxophone; baritone saxophone; learning; design theory; Flageolett; övertoner; saxofon; barytonsaxofon; inlärning; designteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Under mitt tredje år på Musikhögskolan Ingesund bestämmer jag mig för att åka på utbyte till Conservatorio Superior de Música de Canarias, Las Palmas, Gran Canaria. Det tredje läsåret ska vi skriva ett självständigt arbete om ett valfritt ämne inom musik. LÄS MER

 3. 3. Irländsk Folkmusikwannabe : En självstudie i att appropriera irländsk ornamentik på fiol

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Evelina Höglund; [2018]
  Nyckelord :Irish trad music; ornamentation; sociocultural perspektive; master – apprentice teaching; journal; video observation; fiddle; professional identity; practice community; irländsk folkmusik; ornamentik; sociokulturellt perspektiv; mästarlära; loggbok; videoobservation; fiol; yrkesidentitet; praxisgemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska mitt egna lärande i processen med att appropriera den ornamentik som är en central del i den irländska folkmusikkulturen. Syftet stärks med följande forskningsfrågor: Med vilka redskap tillägnar jag som lärling mig ornament från den irländska folkmusiktraditionen? samt I vilken utsträckning har jag approprierat irländsk ornamentik efter en period på tio veckor? Arbetet är baserat på ett sociokulturellt perspektiv med stark betoning på mästarläran. LÄS MER

 4. 4. Den ensamma saxofonisten : En musiker i en instrumentfamilj

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Stina Andersson; [2018]
  Nyckelord :saxophone; saxophone quartet; ambis; practice; phenomenology; saxofon; saxofonkvartett; ambis; övning; fenomenologi;

  Sammanfattning : Under mitt tredje år som musiklärarstudent på Musikhögskolan Ingesund är jag den enda som har klassisk saxofon som huvudinstrument. Mitt intresse för saxofonkvartettspel har alltid varit stort men när det nu inte finns någon möjlighet till kvartettspel har intresset och längtan efter att få spela kvartett vuxit ännu mer. LÄS MER

 5. 5. Min kropp är mitt instrument : En självstudie i den fysiska aktivitetens betydelse för sångare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Martina Hed; [2017]
  Nyckelord :Musical performance; singing; physical activity; logbook entries; lifeworld; phenomenology of the body; Musikalisk gestaltning; sång; fysisk aktivitet; loggbok; livsvärld; kroppens fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom självobservation utforska på vilka sätt min sång kan förändras av regelbunden fysisk aktivitet. Processen har bestått av fysisk aktivitet fyra gånger i veckan på Lifestyle Fitness Arvika samt övningspass i sång två gånger i veckan på Musikhögskolan Ingesund. LÄS MER