Sökning: "inglasning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet inglasning.

 1. 1. Utformning av inglasad eldstad : Ett produktutvecklingsprojekt på uppdrag av Tentipi AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Bylin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt som är en del av examinationen för högskoleingenjörsexamen vid högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, vid Karlstads universitet. Arbetet utförs vårterminen 2019 och omfattar 22,5 hp. LÄS MER

 2. 2. Inglasning av tegelfasad - Energianalys samt fallstudie på ett flerbostadshus och på Byggnad 22

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Giannis Avgenakis; [2017]
  Nyckelord :inglasning; förvärmning; renovering; ventilation; flerbostadshus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of Sweden's political objective is to increase energy efficiency. One way to achieve the objective is by making demands on the use of energy after a building has been renovated. LÄS MER

 3. 3. Ett mikroklimats påverkan på en byggnads energianvändning

  Master-uppsats, KTH/Uthålliga byggnadssystem

  Författare :Térèse Kuldkepp; [2012]
  Nyckelord :Mikroklimat; växthus; inglasning; energi; energianvändning; värmebehov; IDA ICE;

  Sammanfattning : Idén om att kunna utnyttja ett växthus till att skapa ett lokalt mikroklimat kring en byggnad är inte ny, redan 1976 byggdes en sådan villa ute i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Där byggdes ett hus inuti ett växthus, och det finns även andra exempel från Sverige och utlandet. LÄS MER

 4. 4. Energirenovering av miljonprogramshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Andreas Lätt; Rickard Nilson; Mattias Jönsson; [2011]
  Nyckelord :Energirenovering; Miljonprogrammet; Planering.;

  Sammanfattning : I Sverige står byggnader idag för 40 % av den totala energianvändningen. En stor del av byggnaderna är ifrån miljonprogrammet, dessa byggnader har ofta hög energiförbrukning och är i stort behov av renovering. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering av ett flerbostadshus från miljonprogrammet : En fallstudie av Kungsfågelgatan 12 i Västerås

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Abdul Ali Abdul Hakim; [2010]
  Nyckelord :Energieffektivisering av flerbostadshus;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar energieffektiviseringsåtgärder för ett flerbostadshus byggt undermiljonprogrammet. Miljonprogrammet innebar kortfattat att man inom tioårsperioden 1965 till1975 byggde ca en miljon nya bostäder i Sverige. Anledningen till detta var dels bostadsbristenoch dels låg standard på de befintliga bostäderna. LÄS MER