Sökning: "ingrid växjö"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ingrid växjö.

 1. 1. Värmebevarande omvårdnadsåtgärder : Anestesisjuksköterskors erfarenheter av att förebygga hypotermi

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ingrid Gustavsson; [2009]
  Nyckelord :anestesi; anestesisjuksköterskor; erfarenheter; hypotermi; omvårdnadsåtgärder; patienter; värmebevarande;

  Sammanfattning :  Bakgrund:Mångaavpatienterna som opererats kommer till den postoperativa enheten med en mild hypotermi, vilket kan leda till en rad olika komplikationer. Det finns flera dokumenterade värmebevarande omvårdnadsåtgärder som kan förebygga hypotermi hos patienterna. LÄS MER

 2. 2. Procentbegreppets introduktion i matematik för tidiga år

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Ingrid-Lisa Johansson; [2007]
  Nyckelord :procent; procentbegreppet; procenträkning; procentområdet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om när och hur tidigalärare introducerar procent. Jag beskriver vilka förkunskaper eleverna bör ha innan procent introduceras. Arbetet belyser vilka metoder och material som lärare kan använda sig av. LÄS MER

 3. 3. Matematik i särskolan : Användning av lärobok i särskolan

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Ingrid Samuelsson; Annika Röllike; [2006]
  Nyckelord :matematik särskola lärobok;

  Sammanfattning : Matematikundervisning är ofta likvärdig med enskilt arbete i läroboken. Ett ofta ensamt arbete där det är boken som styr innehållet i lektionen. Matematikdelegationen skriver bland annat om att detta enskilda arbete är negativt och bör brytas. LÄS MER