Sökning: "ingrid växjö"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden ingrid växjö.

 1. 1. Högre utnyttjandegrad av automatlager genom ABC/XYZ-kategorisering : En fallstudie på Abena AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ingrid Grybäck Melin; Amanda Thelin; Anton Bild; [2018]
  Nyckelord :ABC XYZ-kategorisering; automatlager; utnyttjandegrad; kapitalbindning; servicenivå;

  Sammanfattning : Ett väl utnyttjat automatlager som innehåller rätt artiklar, med hänsyn till dess betydelse för företaget och efterfrågefrekvens, innebär en ökad konkurrenskraft på marknaden. Med hjälp av tydliga beslutskriterier angående vilka produkter som ska lagerföras i automatlagret underlättas den dagliga lagerstyrningen. LÄS MER

 2. 2. Värmebevarande omvårdnadsåtgärder : Anestesisjuksköterskors erfarenheter av att förebygga hypotermi

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ingrid Gustavsson; [2009]
  Nyckelord :anestesi; anestesisjuksköterskor; erfarenheter; hypotermi; omvårdnadsåtgärder; patienter; värmebevarande;

  Sammanfattning :  Bakgrund:Mångaavpatienterna som opererats kommer till den postoperativa enheten med en mild hypotermi, vilket kan leda till en rad olika komplikationer. Det finns flera dokumenterade värmebevarande omvårdnadsåtgärder som kan förebygga hypotermi hos patienterna. LÄS MER

 3. 3. Conflict Prevention in Internal Conflicts : Is political will all it takes?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Ingrid Hedelin; [2008]
  Nyckelord :Conflict prevention; Operational prevention; Political will;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to see how operational prevention has been carried out in cases of internal conflicts in the last five to six years in order to see whether it has been ineffective just due to lack of political will or if there could be other explanations to it. To fulfil the purpose, two main questions are answered in two steps. LÄS MER

 4. 4. Procentbegreppets introduktion i matematik för tidiga år

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Ingrid-Lisa Johansson; [2007]
  Nyckelord :procent; procentbegreppet; procenträkning; procentområdet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om när och hur tidigalärare introducerar procent. Jag beskriver vilka förkunskaper eleverna bör ha innan procent introduceras. Arbetet belyser vilka metoder och material som lärare kan använda sig av. LÄS MER

 5. 5. Mäns våld mot kvinnor ur ett teoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Ingrid Mårtensson; [2006]
  Nyckelord :men’s violence against women; theoretical approaches; definitions; explanations; feminist theory;

  Sammanfattning : The essay begins by asserting that the theoretical approaches of men’s violence against women are just as important to study as its extent. The purpose is therefore to analyse and compare two theoretical approaches which is done by a comparative text analysis of two texts written on the subject. LÄS MER