Sökning: "inhyrd personal"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden inhyrd personal.

 1. 1. ” Brist på sjuksköterskor finns det egentligen inte, det är bara brist på attraktiva arbetsgivare” : En studie om att behålla sjuksköterskor i en offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emilie Andersson; Lisa Hedback; [2019]
  Nyckelord :Attractive work; Motivation; Employee retention; Nurse; Attraktivt arbete; Motivation; Behålla; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Denna studie baseras på hur sju sjuksköterskor upplever sin arbetssituation i förhållande till attraktivt arbete och vad som får dem motiverade till att stanna kvar på sin arbetsplats. I många år har avdelningen haft ett gott rykte och det har varit låg personalomsättning bland sjuksköterskorna. LÄS MER

 2. 2. Chefer och inhyrd personal –En fallstudie om styrningsval på en svensk bank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Forsberg Lambert; Thomas Holmgren; [2018-06-21]
  Nyckelord :Anställningsform; styrning; inhyrd personal; bemanningsanställda; direktanställd personal; intervjuer; formella styrmedel; informella styrmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Anställningsformer och företag utvecklas och förnyas ständigt.Inhyrning av personal har blivit en allt vanligare lösning vilket gör att chefer ställs inför nyafrågor gällande styrning. LÄS MER

 3. 3. Praktiskt styrnings- och integreringsarbete : En kvalitativ studie om hur chefer integrerar och styr inhyrd personal från bemanningsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Theodor Eriksson Nyberg; Emil Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Intregrering; Styrning;

  Sammanfattning : Abstract This thesis touches on the questions of the integration and management by leaders, of employees employed via a staffing agency in Sweden. Staffing agencies has become more popular every year and the challenges from the employee-side and the staffing agencies are well documented. LÄS MER

 4. 4. Ökad andel stafetter, mer spring för laget : Den inhyrda vårdpersonalens påverkan på den professionella gruppens samarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Cronqvist; Josefine Avander; [2018]
  Nyckelord :Organisering; organisationsstruktur; professionella grupper; anställningsformer; samarbete; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknadens struktur har under den senaste tiden genomgått betydande förändringar, vilket har satt sina spår i hälso- och sjukvårdssektorn. Detta blir uppenbart i granskningen av professionella gruppers sammansättning, då andelen inhyrd personal inom hälso- och sjukvården ökat på senare år. LÄS MER

 5. 5. Bemanning, rättvisa och motivation : En studie av ett belöningssystems påverkan på upplevdrättvisa och motivation hos inhyrd personal

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jesper Alm; Jimmy Hedblom; Emelie Christiansen; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Belöningssystem; Bemanningspersonal; Rättvisa;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Temporary agency workers, fairness and motivation – study in a reward system’simpact on temporary workers’ perceived fairness and motivationAuthors: Jesper Alm, Emelie Christiansen & Jimmy HedblomSupervisor: Anders WrenneDepartment: Department of Industrial Economics, Blekinge Institute of TechnologyCourse: Bachelor’s thesis in Business AdministrationPurpose: The purpose of this study is to increase understanding about what impact a rewardsystem within an organization will have on the perceived fairness and motivation oftemporary agency workers. The study aims to answer the question: How and why is thetemporary agency workers’ perceived fairness and motivation at work impacted by notreceiving any direct financial bonus from the user company?Method: We have conducted a qualitative approach and made the study within a chosencompany suitable for our purpose. LÄS MER