Sökning: "initial brand trust"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden initial brand trust.

 1. 1. You Never Get a Second Chance for a First Impression

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Isaksson; Katrin Katana; [2018]
  Nyckelord :startups; initial reference customers; initial brand trust; brand positioning; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Alibaba Group’s Market Entry and Expansion in The United States

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :He Caroline; [2015]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: We are today doing business in a global and increasingly digitalized world where e-commerce has become a significant approach for companies to be successful and to reach a bigger market. Alibaba Group is today considered to be the world’s largest e-commerce company and was founded in 1999 by Jack Ma, a former English teacher from Hangzhou, China. LÄS MER

 3. 3. Design för bibehållen trovärdighet och tillit i digitala gränssnitt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Caroline Blomgren; Sabrina Tönnkvist; [2015]
  Nyckelord :UX; User Experience; Usability; Credibility; Trustworthiness; Trust; Visual Design; Digital payments; Emotional branding; Användarupplevelse; Användbarhet; Trovärdighet; Tillit; Visuell Design; Digitala betalningslösningar; Emotional branding;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt   För att ett samhälle ska fungera måste människor känna tillit till de samhällssystem de ingår i. Dessa system kan utgöras av både sociala och kulturella strukturer. I takt med den tekniska utvecklingen har alltfler människor fått tillgång till internet. LÄS MER

 4. 4. They made a career with their opinions: An exploratory study of reader perception of credibility of high-status bloggers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Suzanne Anita Julie Lindquist; [2015]
  Nyckelord :source credibility theory; career blogger; credibility; trust; Social Sciences;

  Sammanfattning : The 21st century has developed so quickly digitally that information spreads so quickly through e-word-of-mouth. To effectively communicate, companies have to find a way to spread their own messages in a fast, unique way to entice their publics. LÄS MER

 5. 5. Kriskommunikationsstrategi och varumärke : En fallstudie av svenska Röda Korset genom dialogisk analys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Anneli Saarela; [2010]
  Nyckelord :SCCT; crisis communication; strategy; brand; organization; stakeholders; SCCT; kriskommunikation; strategi; varumärke; organisation; intressegrupp;

  Sammanfattning : Title: Crisis communication strategy and brand – A case study of Swedish Red Cross through dialog analysis Author: Anneli Saarela Presented: 01.06.2010 Purpose: The study addresses the subjects of crisis communication and organisational brand, in relation to stakeholders and brand reputation. LÄS MER