Sökning: "initiation"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade ordet initiation.

 1. 1. L’évolution du personnage principal de L’Enfant noir de Camara Laye. Nègre je suis, Nègre je resterai

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ephraïm Lolo Malonda; [2020-06-15]
  Nyckelord :franska; L’Enfant noir; Négritude; Nègre fondamental; postcolonialisme; assimilation; domination; exploitation; civilisation; l’homme intégral; solidarité;

  Sammanfattning : Utvecklingen av en karaktär som håller sin framtid i sina händer ger bilden av en intressant resa att följa. Den undersökta problematiken i L'Enfant noir (svensk titel: ”Svart barn”) handlar om den bild som ges av hur protagonisten genom sin transkontinentala resa drar nytta av sin traditionella och sin moderna utbildning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av medicinering med centralstimulantia till vuxna personer med ADHD

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Ahlberg; Urban Martinsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :ADHD; vuxna; centralstimulantia; sjuksköterskor; adults; stimulants; nurses;

  Sammanfattning : AbstractBackground: The prescription of stimulants to adults with ADHD has increased significantly in recent years in Sweden. The nurse plays an important role in nursing and monitoring pharmaceuticals to this category of patients. LÄS MER

 3. 3. The Impact of ESG-Score on Turnover Growth : A Cross-Sectional Study of US IPOs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :William Sandberg; Sebastian Johnson; [2020]
  Nyckelord :ESG; Growth; Turnover; Financial Performance; SustainabilityPerformance; IPO; US;

  Sammanfattning : This thesis study is based on the research question ‘Does ESG-scores affect turnover growth in companies with recent IPOs in the US?’. With four multiple regression models, we tested our hypotheses. Additionally, we made a box-plot analysis to look for trends between groups of companies, where the groups were constructed based on ESG-scores. LÄS MER

 4. 4. What leads to Ostracism and its consequences : Evidence from the departmental stores of Sweden and Pakistan

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Talha Iftikhar Khan Durrani; [2020]
  Nyckelord :Workplace Ostracism; Abusive Supervision; Workplace Anxiety; Organizational Development;

  Sammanfattning : Ostracism is among vastly researched and discussed psychological phenomena that have been discussed in the workplace context vastly for three decades. As the severity of the issue, employees usually let the discrimination go unnoticed and therefore the cases are not reported. LÄS MER

 5. 5. Artificiell Intelligens : - Skatteverkets och Försäkringskassan investeringsprocess

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Strömvall; Linn Duàn; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; IT-investering; motiv; risk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet - controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT20, 4FE18E. Titel: Artificiell Intelligens – Skatteverkets och Försäkringskassans investeringsprocess Författare: Linn Duàn och Lisa StrömvallExaminator: Elin Funck Handledare: Eva Wittbom Inledning & Problematisering: Artificiell intelligens (AI) uppkom redan på 1950-talet men det har först under tidiga 2000-talet kommit att bli ett aktuellt ämne på grund av att organisationerna har mognat beträffande de organisatoriska lösningarna som medför att en teknologi som AI kan utnyttjas. LÄS MER