Sökning: "initiativ och respons"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden initiativ och respons.

 1. 1. Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Petrén; [2020]
  Nyckelord :förskoleklass; initiativ och respons; lärmiljö; språkstörning; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Petrén, A. (2019), Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. "Där är vi helt överens även om vi inte är överens i andra delar" : En samtalsanalytisk studie av Navid Modiris verbala initiativ och respons i podcasten Hur kan vi?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Ehn; [2019]
  Nyckelord :initiativ; intervju; känsliga samtal; podcast; positionering; respons; samtalsaktivism; samtalsanalys; turtagning; uppbackning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Navid Modiris initiativ- och responstagande gentemot sina gäster i podcasten Hur kan vi?. Syftet är att se huruvida Modiris interaktion med gästerna varierar beroende på vem gästen är och hur kontroversiellt ämnet anses vara. LÄS MER

 3. 3. Den hjälplösa hästen : en riskanalys av inlärd hjälplöshet hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Joline Zacharias; [2019]
  Nyckelord :Inlärd hjälplöshet; häst; träning; negativ förstärkning; positiv förstärkning;

  Sammanfattning : Inlärd hjälplöshet är ett begrepp myntat på 1960-talet efter studier på hundar som utsatts för elchocker utan möjlighet att undvika dessa. Detta resulterade i att hundarna slutade försöka ta sig undan elchockerna när möjligheten fanns. LÄS MER

 4. 4. Gerillakrigföring, ett luftmaktsteoretiskt komplement inom defensiv luftmakt?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Niklas Blomberg; [2018]
  Nyckelord :Defensiv luftmakt; asymmetrisk krigföring; indirekt strategi; gerillakrigföring;

  Sammanfattning : Warden har en generell och beprövad teori om hur man når framgång med luftmakt. Många menar dock att den defensiva delen av teorin behöver kompletteras för att bättre omhänderta små staters perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Litteratursamtal och kontroll : en studie om lärarens utövande av kontroll under litteratursamtal.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Kampf; Ida Skoog; [2018]
  Nyckelord :klassrumsinteraktion; litteratursamtal; kontroll; boksamtal; lärare; högstadiet; klassrumsdiskurs;

  Sammanfattning : Litteratursamtal är en metod som används av lärare för att diskutera lästa texter. Dessa samtalkan se olika ut eftersom det är upp till läraren själv att bestämma vilken typ av litteratursamtal läraren vill ha med sina elever samt vilken roll läraren väljer att ta. LÄS MER