Sökning: "injektionsfobiskalan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet injektionsfobiskalan.

  1. 1. Injektionsfobiskalan för barn: Normdata och psykometriska egenskaper

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Tove Wahlund; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Många människor tycker att kontakt med injektioner, blod eller skador är obehagligt men cirka 3,5% av befolkningen störs av en överdriven rädsla för dessa stimuli, vilket kallas BII-fobi (Blood-Injection-Injury Phobia). Injektionsfobi är en typ av BII-fobi och det har hittills inte funnits några mätmetoder för injektionsfobi hos barn. LÄS MER