Sökning: "injunctive norm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden injunctive norm.

 1. 1. Norms, Nudging, and Sustainable Consumption- An interactive online experiment evaluating the impact of descriptive and injunctive norms on the consumption of sustainability labelled products

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Johansson; [2020-08-31]
  Nyckelord :nudging; sustainable consumption; injunctive norm; descriptive norm; Fairtrade; KRAV; EU Organic;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Inkluderande beteenden på arbetsplatsen – Från föreställningar till intention utifrån the Theory of Planned Behavior

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Gustaf Mattisson; Hannah Aurell Hansson; [2020]
  Nyckelord :The Theory of planned behaviour; prosocialt beteende; hövlighet; intention; föreställningar; prosocial behavior; civility; beliefs; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study focused on the quality of interactions based on the goal of promoting a psychologically healthy workplace. Using the Theory of Planned Behavior (TPB) and its constructs, the purpose was to investigate the cognitive conditions that precede inclusive behavior and which of these constructs that are the most important. LÄS MER