Sökning: "injury prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden injury prevention.

 1. 1. Prestationsförmåga efter skadeförebyggande övningar och generell uppvärmning : En jämförande experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kalle Svensson; Erik Gannby; [2021]
  Nyckelord :Physical therapy; injury prevention; vertical jump; warm-up; Fysioterapi; skadeprevention; vertikala hopp; värma upp;

  Sammanfattning : Background: To perform general warm-up prior to athletics is widely recognized and has adocumented effect on performance. Lower extremity injuries are commonly occurring forsoccer, handball, volleyball, and floorball players. Injury prevention exercises decreases therisk for musculoskeletal injuries, supposing good compliance exists. LÄS MER

 2. 2. Hinder för sjuksköterskan inom omvårdnadsarbetet : Vid trycksårsprevention

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Emma Burke; Camilla Hammarström; [2021]
  Nyckelord :Barriers; Nurse; Pressure Ulcer; Prevention; Hinder; Prevention; Sjuksköterska; Trycksår;

  Sammanfattning : Background: Nurses have the main responsibility of pressure ulcer prevention and should use appropriate measures to prevent suffering in patients. Pressure ulcers can occur as a healthcare-injury and are used globally in measuring the quality of care. Pressure ulcers are painful and affect the patient's quality of life and are costly to society. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeutens upplevelser av skadeförebyggande träning inom svenska damfotbollslag på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Amanda Hallberg; Mikaela Kristoffersson; [2021]
  Nyckelord :Injury; prevention; female; football; physiotherapist; experiences; Skadeförebyggande; damfotboll; fysioterapeut; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll bidrar till en stor andel idrottsskador och damfotbollsspelare löper generellt högre risk att drabbas av vissa skador samt har ett annat skademönster än manliga spelare. Existerande skadeförebyggande program har visat minskad förekomst av skador. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors följsamhet till trycksårsprevention : En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Claes Claar; Sawsan Fakhereddin; Albin Jepping; [2021]
  Nyckelord :Nurse; nursing; factors; pressure ulcer prevention; safe care; Faktorer; omvårdnad; sjuksköterskor; säker vård; trycksårsprevention;

  Sammanfattning : Trycksår är en vårdskada som orsakas av flera faktorer och skapar lidande för patienter. Årligen medför trycksår 50 000 extra vårddagar i Sverige och förlänger de redan belastade vårdköerna. Upp till 90 % av alla trycksår kan förebyggas med preventiva åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Injury prevention in vehicle side collisions

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Olof Lidström; Oscar Edling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In America around 30% of all fatal car collisions are a result of side collisions. Furthermore, in Europe between 28% to 38% of all side collisions results in serious injury or death. There are existing protection systems to minimize the risk of injury. LÄS MER