Sökning: "inköp och hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden inköp och hållbarhet.

 1. 1. Hållbara inköp : En komparativ studie gällande hur livsmedels- och klädbranschens hållbarhetsrapportering framställer inköpsprocessen i enlighet med GRI-standarderna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Gunnarsson; Ossian Fröslev; [2022]
  Nyckelord :Inköpsprocessen; Hållbarhet; Hållbara inköp; Hållbarhetsrapportering; GRI;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Under de senare åren har kravengällande att företagen ska bli mer hållbara ökat. Inköps-processen är en av demest centrala aktiviteterna inom ett företag där hållbarhetsarbetet oftagrundas. LÄS MER

 2. 2. Civila produkter i militärt bruk : Innovationers påverkan på stridseffekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Joacim Hallberg; [2022]
  Nyckelord :UAV; drönare; RPAS; metoder; effekt; stridseffekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att medvetandegöra risker med användning av civila innovativa produkter i militära sammanhang, genom att analysera frågeställningen; hur påverkas arméns stridseffekt av civila innovativa produkter i militärt bruk? Studien har genomförts ur ett innovationsperspektiv där studiens frågeställning analyserats mot 8st påverkansområden. Det finns många exempel på, både vid internationell insats och i övning för nationellt försvar, kollegor som köpt utrustning de uppfattat tillför något, kompletterar ett funktionsgap eller bara för att det ser bra ut. LÄS MER

 3. 3. Fårkött i det offentliga köket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik (kandidat); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Malin Nilsson; Joakim Lenander; [2022]
  Nyckelord :Fårkött; offentliga kök; hållbarhet; livsmedelsteknik; food technology; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att se om det är möjligt att servera fårkött i de offentliga köken och vilka vinster det kan ge. Årligen inhandlas livsmedel för cirka 10 miljarder kronor till de offentliga köken. LÄS MER

 4. 4. Köpprocess och valkriterier vid inköp av företagsresor : Betydelsen av hållbarhet vid val av leverantör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Svensson; Vilma Skog; [2022]
  Nyckelord :Affärsresa; konferens; organisatoriskt industriellt köpbeteende; köpsituation; köpbeslutsgruppen; kriterier vid val av leverantörer; hållbarhet.;

  Sammanfattning : Syfte - Studiens syfte var att kartlägga köpprocessen och undersöka vilken betydelse hållbarhet samt andra valkriterier har för företagskunder vid köp av företagsresor. Företagsresa syftar till en konferens eller incentiveresa som inkluderar boende, mat och transport. LÄS MER

 5. 5. SVERIGES MEST HÅLLBARA LIVSMEDELSKEDJA - JA TACK! - En jämförande kritisk retorikanalys av hur Coop och Lidl kommunicerar sitt miljöfokuserade CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Eklöf; Elin Eriksson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; legitimitet; varumärke; Coop; Lidl;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra livsmedelskedjorna Coop och Lidls retorik kopplat till miljöfokuserad CSR-kommunikation som används på de egna webbplatserna och det sociala mediet Instagram. Teori: Corporate Social Responsibility, varumärkeskommunikation, retorik, legitimitet Metod: Kritisk retorikanalys Material: Texter om hållbarhet och miljö på hemsidorna och fyra inlägg från respektive företagens nationella Instagramkonto. LÄS MER