Sökning: "inköp och produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden inköp och produktutveckling.

 1. 1. Konceptutveckling av parkeringsbromssystem för barnvagn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jonas Bengtsson; Philip Grund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett av de initiala behoven för nyblivna föräldrar är att kunna ta med sig sitt spädbarn på ett effektivt och säkert sätt. Därför är inköp av barnvagn bland det första som görs och är en stor investering som kommer påverka deras vardag lång tid framöver. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av nytt kopplingskoncept : För att klara höjda krav på en Husqvarnamotorsåg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Axel Skoog; Yuan He; [2017]
  Nyckelord :Splines; circlips; product development; chainsaw; centrifugal clutch; Splines; spårring; produktutveckling; motorsåg; centrifugalkoppling;

  Sammanfattning : Studien är utförd i form av ett examensarbete vid JTH (Jönköpings Tekniska Högskola) i samarbete med komponentgruppen på Husqvarna AB. Syftet med arbetet var att genom en produktutvecklingsprocess hitta en annan metod för att fästa centrifugalkopplingen på motorsågen 560 XP. LÄS MER

 3. 3. Patent Portfolio Analysis a Negotiation Tool : a case study in the automotive industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle;

  Författare :Jennifer Asp; Axel Grapengiesser; [2017]
  Nyckelord :Patent portfolio analysis; Cross-functional tool; System integration model; Intellectual property in Sourcing; Intellectual property in Purchasing; Patent portfölj analys; Tvärfunktionella team; Immateriella rättigheter i inköp;

  Sammanfattning : The automotive industry with its highly competitive environment together with high research and development costs is struggling to increase shareholder return. Cross-functional teams are employed to source suppliers which are helping to reduce production and development costs in close cooperation with the other departments. LÄS MER

 4. 4. Konceptuell studie av hållare för förenkling av inköp

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Gustav Söderkvist; Elsa Lindström; [2017]
  Nyckelord :Maskinteknik; produktutveckling; design; konceptuell studie; konceptgenerering; Bootcamp Bootleg;

  Sammanfattning : This examination thesis includes a master thesis written by two graduate students studying product development and design at the school of engineering at Jönköping University. The assignment consisted of producing a product suggestion that facilitates handling of a shopping list at a grocery store. LÄS MER

 5. 5. CSR, Konsument - Kommunikation : Konsumenters informationsbehov samt valet av rätta kommunikationskanaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Sandra Nyblom; Sladjana Vakaricic; [2016]
  Nyckelord :Socialt ansvar; CSR; Konsument; Barnarbete; Kommunikationskanaler; Köpbeslut;

  Sammanfattning : På grund av globaliseringen har många företag valt att flytta sin produktion till så kallade utvecklingsländer. I dessa länder, som exempelvis Kina, är tillverkningskostnaderna betydligt lägre än i Sverige, de har inte heller samma höga krav på mänskliga rättigheter som i Sverige. LÄS MER