Sökning: "inköp textil"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden inköp textil.

 1. 1. Hållbara inköp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Desirée Moberg; Gita Vinlander; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainable-purchasing; Environmental work; Hållbar utveckling; Hållbara inköp; Miljöarbete;

  Sammanfattning : The study researches how small Swedish businesses are currently working with sustainable development and the obstacles and opportunities experienced regarding environmental work. Furthermore, it determines whether the work with sustainable development within procuring processes can be standardized in a simple and effective way. LÄS MER

 2. 2. Bygg-specifik logistik : icke värdeskapande aktiviteters påverkan på produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Heintz; Maja Kardell; [2018]
  Nyckelord :Bygglogistik; värdeskapande; byggarbetsplats; logistik; slöserier; materialhantering; lager;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ rapport där intervjuer och observationer genomförts på projektet Simonsland i Borås. Det är ett partneringsprojekt vilket innebär att beställare, entreprenör och underentreprenörer arbetar i samverkan. LÄS MER

 3. 3. Strategiskt eller inte? : En kvalitativ studie om förekomsten av strategiskt inköp i svenska fast fashion-företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Felicia Edin; Amanda Jansson; Lina Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Purchasing; Supply Chain Management; Strategic Purchasing; Fashion Industry; Fast Fashion; Purchasing Strategic Alignment; Purchasing Strategy; Inköp; Strategiskt inköp; Inköpsstrategi; Modebranschen; Fast fashion; Strategiskt samspel;

  Sammanfattning : Modeindustrin karaktäriseras idag av fluktuerande efterfrågan och snabbt växlande trender, vilket gör att modeföretagens effektivitet ständigt sätts på sin spets för att möta marknadens förändringar. Förmågan att ta snabba beslut och anpassa sig till marknaden är idag avgörande för att vara konkurrenskraftig. LÄS MER

 4. 4. Inköpsrutiner hos småföretagare : Hantverksbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ville Nikumaa; Josefine Tolf; [2018]
  Nyckelord :Inköp; inköpsprocess; småföretag; leverantör;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har genomförts för att se om det är möjligt att dra generella slutsatser och se samband mellan olika småföretag och deras inköpsrutiner. Det finns i dagsläget väldigt lite forskning kring ämnet och för att göra det möjligt att dra generella slutsatser och jämföra verkligheten med teorin har fem olika företag intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Stärkt leverantörsrelation förbättrar framtiden : Inköp inom textilföretag i sportbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Johannesson; Ulrika Mattzzon; [2018]
  Nyckelord :purchasing; sustainability; sourcing; supplier decisions; cost; B2B relations; network; inköp; hållbarhet; leverantörsval; kostnad; B2B relationer; nätverk;

  Sammanfattning : Textilbranschen är i ständig förändring där alltmer krav ställs på företag då industrin utgör en belastning på miljön genom produktionsprocesser och utsläpp. Därmed utgör det ett kritiskt läge där företagen måste ta dess ansvar i hållbarhetsfrågor som rör leverantör och produktion. LÄS MER