Sökning: "inköp"

Visar resultat 1 - 5 av 982 uppsatser innehållade ordet inköp.

 1. 1. The Effects of ETS & CBAM on Cost Differences in the European Steel Industry : A Case Study on Swedish and German Long Engineering Steel Manufacturers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tim Fahlstedt; Oliver Håkansson; [2022]
  Nyckelord :ETS; CBAM; Carbon Leakage; Steel; EAF; Scrap; Cost Predictions.; ETS; CBAM; Koldioxidläckage; Stål; Ljusbågsugn; Skrot; Kostnadsanalys.;

  Sammanfattning : To combat anthropogenic climate change and comply with the Paris Agreement, the EU has previously introduced its Emissions Trading System (ETS) and has now also proposed a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). While these tools may reduce emissions within the EU, and in some cases, even in other countries, they can also affect European industries in unpredictable and sometimes negative ways. LÄS MER

 2. 2. Processer inför IT-upphandling och dess påverkan på levererat värde

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Anton Louthander; Johan Ehn; [2022]
  Nyckelord :procurement; IT; software; purchase; project; selection; failure; success; value; scope; process; upphandling; inköp; värde;

  Sammanfattning : Tyvärr är det inte ovanligt att IT projekt misslyckas i att generera förväntat värde åt verksamheter. Denna kandidatuppsats behandlar den process som sker inför en IT-upphandling och vilken betydelse den har för om projektet lyckas leverera enligt förväntan eller ej. LÄS MER

 3. 3. Resurseffektiva förbättringsförslag vid leverantörsvalet för en reducerad klimatpåverkan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Elin Brasch; Oscar Axelsson; [2022]
  Nyckelord :resource efficiency; logistics; supplier selection; climate impact; reduced climate impact; sourcing; sourcing process; strategic sourcing; improvements; resurseffektivitet; logistik; leverantörsval; klimatpåverkan; reducerad klimatpåverkan; inköp; inköpsprocessen; strategiskt inköp;

  Sammanfattning : Med ett generellt ökat hållbarhetsfokus i samhället har Atlas Copco upplevt att de behövt vidareutveckla hållbarhetsarbetet i hela organisationen, vilket resulterade i att de 2021 anslöt sig till Science Based Targets initiative, samt att hållbarhet fått ett utökat fokus i företagets senaste treårsstrategi. Företagets nya ambition och målsättningar handlar om att reducera klimatpåverkan, där varje avdelning har i uppgift att finna lösningar och förbättringar för att nå dessa mål. LÄS MER

 4. 4. AR Shopping List : Exploring the Design Space of Smart Glasses to Allow Real-time Recording with Multiple Input Formats

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yuxuan Huang; [2022]
  Nyckelord :Shopping list; smart glasses; optical head-mounted displays; augmented reality; memory expansion.;

  Sammanfattning : It is widely considered that in-store shopping is a repetitive yet vital activity in human life. People are accustomed to making shopping lists on a piece of paper or on their mobile phones, or more commonly, memorizing the list in their minds. LÄS MER

 5. 5. OCR-skanning i Android med Google ML Kit : En applikation för sammanställning av kvitton

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Niklas van Herbert; [2022]
  Nyckelord :OCR; Google ML Kit; Tesseract; Android; OCR; Google ML Kit; Tesseract; Android;

  Sammanfattning : Om två parter med delad ekonomi vill se över och räkna på sina inköp gjort från matvarubutiker finns två alternativ. Att spara alla fysiska kvitton för att sedan manuellt hantera uträkningen eller att använda digitala kvitton, vilket långt ifrån alla matvarubutiker erbjuder. LÄS MER