Sökning: "inköpare"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet inköpare.

 1. 1. Användning och utveckling av digitala administrativa system för skogsentreprenörer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Elin Hultén; Martina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Digital; system; forest; forest entrepreneur; development; Digital; system; skog; skogsentreprenör; utveckling;

  Sammanfattning : Idag är applikationer, program och system såväl i datorer som i mobiler ständigt närvarande i våra liv. Digitala system används av flertalet olika branscher, bland annat skolan, fastighetsbranschen och inom skogsbranschen. Flera skogliga företag och föreningar har idag utvecklat egna digitala system för att sköta deras administration. LÄS MER

 2. 2. E-handelns påverkan på lokala marknader & detaljhandels skiftet - En kvalitativ fallstudie om hur den förändrade konkurrensen påverkar olika lokala marknader hos Ljusexpertens butiker och om framtida strategier för att nå digital natives.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Navid Ghate; Iskander Sriha; [2019-06-20]
  Nyckelord :E-handel; detaljhandel; digital natives; showroomers; lokalmarknad; heminredningsbranschen; prismatchning; likformiga priser.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att beskriva hur den förändrade konkurrensen har påverkat detaljhandeln inom segmentet belysning, samt hur företagen planerar inför framtida förändringar hos konsumenters beteende. Studien utgår från två frågeställningar för att besvara syftet, ” Hur har E-handeln påverkat butikerna på olika lokala marknader?” och ”Vad är butikernas framtida strategier för att nå den ökade andelen av ’digital natives’?”. LÄS MER

 3. 3. Agilt inköp av IT : En kvalitativ studie inom offentlig sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Henriksson; Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Agile methods; agile procurement; agile contracting; agile procurement process; public purchasing; IT procurement; Agilt arbetssätt; agilt inköp; agila kontrakt; agil inköpsprocess; inköp inom offentlig sektor; offentlig upphandling; inköp av IT;

  Sammanfattning : Traditionellt har inköpsprocessen inom offentlig sektor utgått från projektmodellen vattenfall med tydliga faser och milstolpar. För att skapa större flexibilitet och effektivitet har IT-branschen frångått den traditionella projektmodellen och istället övergått till agila arbetsmetoder. LÄS MER

 4. 4. En  modell för hållbara inköp : Hur bör inköpare granska sina leverantörer för att nå de globala målen?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Etik

  Författare :Pia Anderson; [2019]
  Nyckelord :review suppliers sustainabuílity; sustainability; sustaianble development goals; Aristotelian; Kantian; CSR pyramid; sustainable purchasing; sustainable suppliers; review corporate sustainability work; inköpare granskar leverantörer; hållbarhet; sustaianble development goals; aristotelisk; kantiansk; CSR pyramiden; hållbara inköp; hållbara leverantörer; granska företags hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to lay the foundations for a model in the form of a question battery that can help buyers compare the sustainability responsibilities of different suppliers, so that the buyer can choose the supplier that contributes most to the Sustainable Development Goals (SDG). The model is designed as a question battery to enable the buyer to ask more comprehensive questions to the various suppliers regarding social, ecological and economic sustainability than they do today. LÄS MER

 5. 5. Hållbart inköp - Kriterier, mätning och uppföljning : En fallstudie på Hydroware

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marcus Källberg; Ajdin Mlivic; [2019]
  Nyckelord :Sustainable procurement; supplier selection; sustainability; monitoring; performance measurement; supplier scorecard; Hållbara inköp; val av leverantör; hållbarhet; kriterier; uppföljning; prestationsmätning; supplier scorecard;

  Sammanfattning : Bakgrund: Valet av leverantör är ett väldigt viktigt sådant för inköpare för att säkerställa strategisk konkurrenskraft och ökade krav på hållbarhet har försvårat det ytterligare. För företag som anser sig värna om social och miljömässig hållbarhet går det inte längre att bara fokusera på leverantörer som erbjuder de billigaste priserna. LÄS MER