Sökning: "inköpsprocess för transporter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden inköpsprocess för transporter.

 1. 1. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER

 2. 2. Analys av inköp hos leverantör till grossist inomdetaljhandeln

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Petter Knutsson; Katja Sumelius; [2018]
  Nyckelord :Inköp; inköpsprocess; lagerstyrning; återfyllnad; återfyllnadssystem;

  Sammanfattning : I detta arbete har inköpsprocessen hos en grossist inom detaljhandeln undersökts, vars leverantörer huvudsakligen är belägna i Asien. En av företagets leverantörer har undersökts i detta arbete. LÄS MER