Sökning: "inköpsresor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet inköpsresor.

 1. 1. Näthandel och mobilitet. Relationen mellan näthandel och upplevd mobilitet med könsskillnader som en påverkande faktor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Jachowicz; Julia Kaminska; [2018-06-27]
  Nyckelord :Näthandel; fysisk handel; näthandelsvanor; inköpsresor; könsskillnader; Informations - och kommunikationsteknik IKT ;

  Sammanfattning : Problemformuleringen till denna uppsatsen grundar sig i den tanke som presenterats av tidigareforskning om att näthandel potentiellt förväntas substituera traditionell handel, och därmedreducera sammanhängande inköpsresor. Relationen mellan näthandel och mobilitet har dockvisat sig vara mer komplex än förväntat och därmed är fortfarande ett relevant fält att undersöka. LÄS MER

 2. 2. Hållbar stadsutglesning. Om människors inköpsresor och färdmedelsval före och efter etableringen av Allum köpcentra

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Joachim Lindström; Martin Oresjö; [2013-06-26]
  Nyckelord :STADSUTGLESNING; HÅLLBARHET; STADSUTVECKLING; PARTILLE; INKÖPSRESOR; SEMIURBAN; URBAN SPRAWL; SUSTAINABILITY; URBAN DEVELOPMENT; PARTILLE; SHOPPING TRIPS; SEMI-URBAN;

  Sammanfattning : External shopping malls in the context of urban sprawl have, according too much of the previous research, had a negative connotation when it comes to urban planning and a sustainable society. In recent years, some of this research on the issue has changed course towards that it might be some positive opportunities and elements in this development, given that it follows certain patterns. LÄS MER