Sökning: "inköpsvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet inköpsvanor.

 1. 1. Merförsäljning vid livsmedelsinköp online : En missad möjlighet?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Edward Montgomery; Linnea Wigström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Merförsäljning är inte lika vanligt i den internetbaserade livsmedelsbutiken som i den fysiska butiken. Denna studie kommer därför att undersöka merförsäljning online, då onlinehandel blir allt mer vanligt och tidigare forskning har fokuserat på fysiska butiker. LÄS MER

 2. 2. Inköpsvanor och beteenden under en pandemi : En kvantitativ studie om konsumtion och förhållningssätt till mat i svenska hushåll under utbrottet av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Albin Kauppi; Lydia Malm; [2020]
  Nyckelord :Pandemi; Social distansering; Riskperception; Beteenden; Krisbeteende; Kriskonsumtion; Livsmedelsvanor;

  Sammanfattning : Coronaviruset Covid-19 har haft en snabb spridning i Sverige och Europa framförallt. För att hantera krisen vidtas åtgärder nationellt som globalt med råd såsom att hålla personlig hygien, utöva social distansering och stanna hemma i den mån man kan. Detta har bidragit till förändringar i vardagsrutiner. LÄS MER

 3. 3. Näthandel och mobilitet. Relationen mellan näthandel och upplevd mobilitet med könsskillnader som en påverkande faktor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Jachowicz; Julia Kaminska; [2018-06-27]
  Nyckelord :Näthandel; fysisk handel; näthandelsvanor; inköpsresor; könsskillnader; Informations - och kommunikationsteknik IKT ;

  Sammanfattning : Problemformuleringen till denna uppsatsen grundar sig i den tanke som presenterats av tidigareforskning om att näthandel potentiellt förväntas substituera traditionell handel, och därmedreducera sammanhängande inköpsresor. Relationen mellan näthandel och mobilitet har dockvisat sig vara mer komplex än förväntat och därmed är fortfarande ett relevant fält att undersöka. LÄS MER

 4. 4. Näthandel eller fysisk butik? : En studie av studenters inköpsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Olausson Oskar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som påverkar studenters val mellan att handla online eller i fysisk butik. I syftet ingick också att mer specifikt undersöka om studenters miljösyn påverkar detta val, samt om det finns några skillnader i köpbeteende mellan tre olika produktsegment (kläder/skor, hemelektronik, samt böcker och media). LÄS MER

 5. 5. Ekologiska konsumtionsvanor : En studie på ett urval av svenskar och deras konsumtionsvanor gällande ekologiska livsmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Robin Lenz; [2016]
  Nyckelord :Ekologisk; Livsmedel; Konsumtion; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att priset på livsmedel påverkar konsumtionen och att flera individuella faktorer så som ålder, kön, utbildning och inkomst både påverkar kvalitén på ens kostvanor och hur mycket ekologiska livsmedel man äter. Utifrån denna bakgrund togs syftet till denna studie fram: “Att undersöka ett urval av svenskars inköpsvanor med avseende på ekologisk mat och dryck samt vilka faktorer som ligger bakom att välja bort inköp av ekologiska produkter” och följande frågeställningar skulle besvaras: 1 - Hur ofta köper svenskar ekologiska livsmedel? 2 - Vilka faktorer kan ligga bakom att man väljer bort ekologiska livsmedel? Metod: En enkätstudie genomfördes och totalt deltog 105 personer i undersökningen. LÄS MER