Sökning: "inkapsling"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet inkapsling.

 1. 1. Design of a screwless radio enclosure.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oskar Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :Enclosure; radio; screwless; snap-fit; Inkapsling; radio; skruvlös; snäppen;

  Sammanfattning : Radior är en viktig del av mobiltelefoninätverket. De är kopplade till antenner som trådlöst skickar och tar emot radiovågor. Kraven på inkapslingen av telekommunikationsutrustning ökar kontinuerligt. Ett sätt att minska vikt, storlek, monteringstid och förbättra utseendet av radior kan vara att ersätta skruvar med andra fästprinciper. LÄS MER

 2. 2. CFD Simulation of Fluid Flow During Laser Metal Wire Deposition using OpenFOAM : 3D printing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jennifer Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The focus of this work was to simulate the fluid flow within a melt pool geometry, during an additive manufacturing process, implementing the CFD software OpenFOAM version 1806. Two separate models were created and run during this work, the first using a temperature mapping from a finite element (FE) model and the second being a free-standing model with Gaussian distributed laser beam striking down on the top surface. LÄS MER

 3. 3. Lipid liquid crystalline phase and starch particle mixed formulations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Cindy Phan; [2018]
  Nyckelord :physical chemistry; fysikalisk kemi; lipid liquid crystals; starch; cubic phase; Chemistry;

  Sammanfattning : Lipid liquid crystals (LLC) have been studied widely because of their broad application in both food- and pharmaceutical industry. Inverse bicontinuous cubic phase of LLC have been of particular interest as it has three-dimensional structure and has been proven to be able to incorporate and deliver substances (e.g. topical drug delivery). LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av lastcykel: Fokus på komponentplacering av ett bränslecellsystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sophie Lindström; Henrik Nguyen; [2017]
  Nyckelord :bränslecellsystem; Lindström; Nguyen; lastcykel; vätgas; inkapsling; FEM;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Genomskinlig touchsensor för pålitlig styrning av RGB-lysdioder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Olle Calderon; [2017]
  Nyckelord :Touch sensor; capacitive sensing; RGB control; dielectric constant; Touchsensor; beröringssensor; kapacitiv sensorteknik; RGB-styrning; dielektrisk konstant;

  Sammanfattning : Many electronic products of today utilize some form of touch technology. Looking at everything from smartphone screens to ticket vending machines, it is obvious that the number of applications is big and the demand is huge. LÄS MER