Sökning: "inkapsling"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet inkapsling.

 1. 1. Energiförbrukning vid dataöverföring med LoRa : Datastorleken och överföringsfrekvensens ömsesidiga inverkan på energiförbrukningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Albin Fareby; Kajsa Olofsson; [2020]
  Nyckelord :LPWAN; LoRa; LoRaWAN; NUCLEO-L037RZ; Energy consumption; μCurrent Gold; LPWAN; LoRa; LoRaWAN; NUCLEO-L037RZ; Energiförbrukning; μCurrent Gold;

  Sammanfattning : Det här projektet syftar till att undersöka den energiförbrukning som krävs för att driva en krets som använder LoRa till trådlös kommunikation. Energiåtgången beräknas med hänsyn till de oberoende variablerna datamängd vid överföring samt antalet överföringar per dygn. LÄS MER

 2. 2. Återanvändning av kulturhistoriskt värdefulla industribyggnader

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sara Tamim; Rahim Sabawon Amiri; [2020]
  Nyckelord :Industrial building; Industribyggnad; Kulturhistoriskt värde; Historical value; Sustainability; Hållbarhet; Sustainable construction; Hållbart byggande; Reuse; Återanvändning; Ombyggnad; Rebuilding;

  Sammanfattning : Återanvändning av industribyggnader är aktuellt nu och kommer troligtvis att vara aktuellt också i framtiden. Eftersom Sverige, precis som alla andra länder har haft en tid då industrisamhället varit stort, har det byggts ett flertal industribyggnader runt om i landet. LÄS MER

 3. 3. Development of corrosion resistant coatings using natural biopolymer and pollen

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Alessandro Armani; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corrosion is a mechanism that highly reduces the lifetime of metals in different environments, especially in water or moisture environment. The worldwide maintenance cost due to corrosion is estimated in billions of dollars per year, and actual solutions in terms of coating usually contains toxic or environmentally harmful species. LÄS MER

 4. 4. A novel chitosan-stearic coating with bee-pollen microcapsules for corrosion protection

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Albin Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this project a novel chitosan-stearic acid (CS-SA) coating with bee-pollen microcapsules for encapsulation of 2-mecraptobenzothiazole (MBT) as a waterborne formulation for a biocompatible corrosion protection coating was developed and the coating properties was analyzed. Hydrophobic stearic acid (SA) was crosslinked with via a carbodiimide reaction to form micelles and is assembled on the bee- pollen grains and the chitosan matrix was further self-crosslinked using glutaraldehyde (GA). LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av nätverksadministration : VXLAN hos en internetleverantör

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Robert Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Network; Switching; VXLAN; Tunneling; Encapsulation; Ring Network; Efficiency; Nätverk; Switching; VXLAN; Tunnling; Inkapsling; Ringnätverk; Effektivisering;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete har varit att undersöka möjligheterna för en internetleverantör att dra nytta av VXLAN i sitt nätverk där ringformade topologier används. Ambitionen har varit att samtliga switchar i access- och distributionslagret kan konfigureras med samma VLAN. LÄS MER