Sökning: "inkluderande turism"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden inkluderande turism.

 1. 1. Inkluderande turism. Möjligheter i områden med potential

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Mattias Stenberg; [2021-10-12]
  Nyckelord :Hållbar turism; inkluderande turism;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker aktörer inom turism och deras uppfattningar och erfarenheter av begreppet inkluderande turism i socioekonomiskt utsatta områden i globala norr. En inkluderande turism söker svar på vem som är inkluderad i en turism, med vilka förutsättningar och på vems villkor. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande turism : En studie om de boendes möjlighet att påverka turismnäringen i Nordingrå, Höga kusten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Joel Öhlen; [2020]
  Nyckelord :Lokalbefolkning; boende; åsikter; turismutveckling;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe local residents and second home owners relationship with tourism development in two villages in the parish of Nordingrå, Kramfors municipality. In the process of gathering information were ten residents interviewed by phone. LÄS MER

 3. 3. Sustainability in hospitality : A case study of hotel Galomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Lovisa Paula Clevehorn; [2019]
  Nyckelord :Key words: environment; hospitality; life cycle assessment; sustainability; tourism.; Nyckelord: besöksnäringen; hållbarhet; livscykelanalys; miljö; turism.;

  Sammanfattning : Newly refurbished Galomar opened in the summer of 2018 and is awarded the first self-sufficient hotel in Madeira Island out of renewable energy sources. The hotel management is highly engaged in sustainability and therefore wants to ensure that they are doing everything achievable to be as sustainable as possible. LÄS MER