Sökning: "inkludering och exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade orden inkludering och exkludering.

 1. 1. Inkludering av nyanlända elever i svensk skola : en kvalitativ studie med fokus på lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonas Hammarström; Jakob Ilboga Östberg; [2021]
  Nyckelord :inkludering; integrerning; exkludering; segregering; nyanlända elever; förberedelseklass;

  Sammanfattning : Hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i skolan bör ske har länge varit ett omdebatterat ämne. Undervisning genom förberedelseklasser och direktplacering i ordinarie klass är två modeller för hur undervisningen av nyanlända elever brukar ske i de svenska grundskolorna. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares roll i barns kamratrelationer : Verktyg och strategier för att få barn inkluderade i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zarah Rosner; Emma Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Kamratrelationer; Förskollärare; Lek; Exkludering; Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare redogör för sina förhållningssätt tillleken och hur de framhåller hur de främjar goda kamratrelationer i förskolan. Vilka strategieroch verktyg som de använt sig av samt vilka svårigheter och möjligheter de sett meddessa. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elever i svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jakob Ilboga Östberg; Jonas Hammarström; [2021]
  Nyckelord :nyanlända elever; inkludering; exkludering; segregering;

  Sammanfattning : År 2015 hade vi en stor flyktingvåg i Sverige, vilket inneburit att många flyktingbarn placerades i de svenska skolorna runt om i landet (Skolverket 2018b). Detta har lett till utmaningar för skolan, vilket vi fått erfara under vår verksamhetsförlagda utbildning. LÄS MER

 4. 4. Exkludering i en skola för alla : Hur olika aktörer bidrar till exkludering och hur man övervinner exkluderande mekanismer i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Lyngö; Natalie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Diskrimineringsgrunder; exkludering; grundskola; inkludering; samhällskunskap; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka inkludering i skolan. Elever som hör till diskrimineringsgrunderna löper större risk att exkluderas i skolan, vilket går emot både Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800). LÄS MER

 5. 5. Inkludering av syriska kvinnor i det svenska samhället ? : En intervjustudie utifrån levt medborgarskap. 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Carola Jakob; Rose Gergi; [2021]
  Nyckelord :Syriska kvinnor; svenskt medborgarskap; exkludering; inkludering; levt medborgarskap; postkolonial feminism; intersektionalitet.;

  Sammanfattning : I Sverige har jämställdhetsdebatten varit central sedan 1970-talet, men i och med det ökande antalet flyktingar befinner sig många utländska personer i Sverige, varav många är kvinnor. Jämställdhetspolitiken utgår från en generell beskrivning av skillnader mellan män och kvinnor och därmed nämns inte mycket om andra kvinnogruppers ställning i samhället. LÄS MER