Sökning: "inkoativitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet inkoativitet.

  1. 1. Att få se, få höra och få veta : Perifrastiska uttryck av inkoativitet och futurum i skriven svenska

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

    Författare :Manú Castro Nilsson; [2019]
    Nyckelord :inchoative; perception verbs; future; modality; verbs of possession
; inkoativitet; perceptionsverb; futurum; modalitet; ägandeverb;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker samspelet mellan de semantiska kategorierna inkoativitet, futurum och modalitet i få/får/fick/fått + perceptionsverbskonstruktioner i skriven svenska , samt om det går att systematiskt skilja mellan dessa kategorier i form av frekvens och kontext. Enligt Åke Viberg framstår få som rätt språkspecifikt i sitt polysema omfång jämfört med andra europeiska språk, såsom engelska, finska, tyska och franska (Viberg 2009: 105, 119, 2012: 1413). LÄS MER