Sökning: "inkommande område"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden inkommande område.

 1. 1. Riskbedömning av petroleumkolväten i mark och grundvatten vid Uddebo Oljehamn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Beatrice Grundström Mörtzell; [2018]
  Nyckelord :Riskbedömning; Luleå Hamn; Uddebo Oljehamn; Petroleumkolväten;

  Sammanfattning : Uddebo Oljehamn är en av sex hamndelar inom Luleå Hamns område och har sedan 1940-talet bedrivit miljöfarlig verksamhet. Idag har Uddebo Oljehamn två kajer där det årligen lastas och lossas cirka 360 000 ton flytande produkter av petroleum, bensen och stenkolstjära. LÄS MER

 2. 2. Improving Back-End Service Data Collection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Charlotta Spik; Isabel Ghourchian; [2017]
  Nyckelord :Streaming; API; Java; caching; mobile application; Streaming; API; Java; cachning; mobilapplikation;

  Sammanfattning : This project was done for a company called Anchr that develops a location based mobile application for listing nearby hangouts in a specified area. For this, they integrate a number of services which they send requests to in order to see if there are any nearby locations listed for these services. LÄS MER

 3. 3. Design and layout of power conversion chain for a wave energy converter

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Madassery Nithin Jose; [2017]
  Nyckelord :Permanent-magnet synchronous generator; Power conversion chain; Power take off; SimHydraulics; Wave energy converter; Wave energy; Permanentmagnet synkrongenerator; Effektomvandlingskedjan; Kraftuttag; SimHydraulics; Vågenergiomvandlaren; Vågenergi;

  Sammanfattning : Wave energy has the potential to provide an energy resource in this challenging energyenvironment. Wave energy converters are devices used to extract this energy and convertit into electricity. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas det lokala klimatet av en expanderande urban miljö under framtida klimatförhållanden : Exempel Norrköping stad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Robert Salmijärvi; [2017]
  Nyckelord :urban climate; urban heat island; urban cold island; GIS; climate change; Norrköping; stadsklimatologi; urban värmeö; urban köldö; GIS; klimatförändringar; Norrköping;

  Sammanfattning : Urbana miljöer växer globalt och en allt större andel av jordens befolkning är bosatta i urbana miljöer. Samtidigt lever vi idag i en tid där pågående klimatförändringar har förändrat och kommer fortsätta att förändra temperaturförhållanden globalt, framförallt i världens städer. LÄS MER

 5. 5. Collection structure design of deposited PET bottles and aluminium cans in northern Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Lovisa Adolfsson; Rebecca Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Returlogistik; Pantsystem; Inhämtning; Retursystem; Lastbärare; Transport;

  Sammanfattning : Returpack är ansvariga för Sveriges retursystem av tomma PET-flaskor och aluminiumburkar där insamling och hantering av förpackningar är en stor del av verksamheten. Transport av tomma förpackningar från butik till Returpacks fabrik i Norrköping sker huvudsakligen i form av lösvikt (bulklast) av Returpack. LÄS MER