Sökning: "inkomstskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet inkomstskatt.

 1. 1. Svenska idrottsstjärnors flytt till skatteparadis

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adina Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Runtom i världen finns länder som knappt tar ur någon skatt eller inte ingen skatt alls, så kallade skatteparadis. Året är 1974 och en av Sveriges mest omtalade tennisspelare, Björn Borg, flyttar vid 18 års ålder till skatteparadiset Monaco tillsammans med sina föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Garanterad inkomst och negativ inkomstskatt i Sverige : Problemets struktur, aspekter och avvägningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Kristian Cavdarovski; [2020]
  Nyckelord :garanterad inkomst; negativ inkomstskatt; basinkomst; proact; brp; beslut; risker; samhällsbyggnad; välfärd;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har idén om en allmän garanterad inkomst diskuterats av politiker, akademiker och institutioner som ett alternativ för att hantera arbetslöshet och sjukdom. Debatten har på senare tid aktualiserats av den växande andel deltidsanställningar, arbeten med otrygga villkor och utsikterna på den högteknologiska arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Framtida beskattning av robotar : En studie i förhållande till kraven på god skattelagstiftning och befintliga beskattningsmetoder.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Lundin; Dennis Rydh; [2019]
  Nyckelord :robot taxation; robot; robotskatt; punktskatt; objektskatt; inkomstskatt; AI; robot; skatt; schablonintäkt; automatisering;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har en internationell diskussion angående robotskatt blossat upp. Den tekniska utvecklingen sker snabbare än aldrig förr. Redan i dagsläget finns det teknik som möjliggör att hälften av dagens arbetsuppgifter skulle kunna automatiseras. LÄS MER

 4. 4. Skattens effekt på inkomstojämlikhet : En paneldatastudie av sambandet mellan inkomstskatt och inkomstojämlikhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Frida Palm; Maja von Beckerath; [2019]
  Nyckelord :Income tax; Gini-coefficient; Income inequality; Inkomstskatt; Ginikoefficient; Inkomstojämlikhet;

  Sammanfattning : Under 2000-talets början har inkomstojämlikhet ökat i världen. Det är omdebatterat vilka faktorer som ligger bakom och vilka medel som ska hantera problematiken. Uppsatsen undersöker ett av de vanligaste verktygen för att stävja inkomstojämlikhet, nämligen inkomstskatt. LÄS MER

 5. 5. Ränta på koncerninterna lån. Den svenska korrigeringsregelns tillämpning på lånetransaktioner.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Clara Danelid; [2019]
  Nyckelord :Internprissättning; transfer pricing; korrigeringsregeln; inkomstskatt; ränta; lån; armlängdsprincipen; skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER