Sökning: "inkomstskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet inkomstskatt.

 1. 1. Skattens effekt på inkomstojämlikhet : En paneldatastudie av sambandet mellan inkomstskatt och inkomstojämlikhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Frida Palm; Maja von Beckerath; [2019]
  Nyckelord :Income tax; Gini-coefficient; Income inequality; Inkomstskatt; Ginikoefficient; Inkomstojämlikhet;

  Sammanfattning : Under 2000-talets början har inkomstojämlikhet ökat i världen. Det är omdebatterat vilka faktorer som ligger bakom och vilka medel som ska hantera problematiken. Uppsatsen undersöker ett av de vanligaste verktygen för att stävja inkomstojämlikhet, nämligen inkomstskatt. LÄS MER

 2. 2. Ränta på koncerninterna lån. Den svenska korrigeringsregelns tillämpning på lånetransaktioner.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Clara Danelid; [2019]
  Nyckelord :Internprissättning; transfer pricing; korrigeringsregeln; inkomstskatt; ränta; lån; armlängdsprincipen; skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tillämpningen av korrigeringsregeln och dess följdverkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Olsson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Inkomstskatt; Internprissättning; Korrigeringsregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt den så kallade korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL följer att när ett re-sultat av en näringsverksamhet blir lägre, till följd av att villkor som avtalats avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende nä-ringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som det skulle uppgått till om sådana villkor inte funnits. LÄS MER

 4. 4. Inkomstskatters inverkan på det sociala kapitalet : en kvantitativ studie om sambandet mellan skatt och social tillit

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Gustafsson Opdal; [2019]
  Nyckelord :Inkomstskatt; socialt kapital; social tillit; social fälla; Välfärdsstatsundersökningen;

  Sammanfattning : This essay study the connection between income taxes and social trust. This has been conducted through studying the social trust between income classes, investigate if there is a connection between trust and attitude to tax levels. Furthermore, the study will analyze if the variation in income can explain the level of variation in social trust. LÄS MER

 5. 5. Digital valuta - Valuta i skatterättslig mening?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonatan Hammarsten; [2018]
  Nyckelord :Digital valuta; virtuell valuta; inkomstskatterätt; mervärdesskatterätt; beskattning; inkomstskatt; mervärdesskatt; bitcoin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER