Sökning: "inkomstskillnader mellan kvinnor och män"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden inkomstskillnader mellan kvinnor och män.

 1. 1. Har skilsmässor negativa konsekvenser för lönen? : En kvantitativ analys på den svenska arbetsmarknaden av skilda och de som skaffat en ny partner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tor Desax; Signe Rosell; [2018]
  Nyckelord :Skilsmässa; giftermål; inkomstskillnader; humankapital; specialisering.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det förekommer inkomstskillnader i det svenska samhället mellan skilda och de som skaffat en ny partner, utifrån hypotesen att skilda har en sämre löneutveckling än de som skaffar en ny partner efter skilsmässa. För att få en uppfattning om hur situationen ser ut i det svenska samhället idag används data från 2010. LÄS MER

 2. 2. The Gender Wage Gap : - among Swedish municipalities

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Economics, Finance and Statistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Economics, Finance and Statistics

  Författare :Jonna Rickardsson; Josefine Göthberg; [2015]
  Nyckelord :Gender wage gap; Wage gap; Regional economics; Gender inequality; Gender segregation; Swedish labor market; Lönegap; genus; inkomstskillnader mellan kvinnor och män; geografisk ekonomi; jämställdhet; Svenska kommuner;

  Sammanfattning : Though successively decreasing over time, gender wage gaps are still large in allwestern countries. When gender wage gaps exist, there is an unequal distribution ofeconomic power between men and women. This paper examines variables thatsignificantly relate to the differences in the size of the gender wage gap acrossSwedish municipalities. LÄS MER

 3. 3. The Need for Children : How economic conditions affects birth rate

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hans Christian Sundelin Svendsen; Oscar Sundqvist; [2009]
  Nyckelord :Barnafödande; Gary Becker; Disponibel inkomst; Sparkvot; Arbetslöshet; Utbildningskostnader; Inkomstskillnader; Föräldraförsäkring;

  Sammanfattning : Den åldrande befolkningen sägs föra med sig problemet att allt färre får ta hand om allt fler, diskussionen handlar ofta om pensionsfrågor. Samtidigt har man glömt bort den andra dimen­sionen i form av barnafödande och fertilitet. LÄS MER

 4. 4. Tidsbegränsade anställningar - faktorer som påverkar sannolikheten att ha ett tidsbegränsat arbete, samt inkomstskillnader mellan fasta och tidsbegränsade jobb

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Fridh; [2009]
  Nyckelord :tidsbegränsad anställning; tillfälliga arbeten; logistisk modell; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det finns två kategorier av anställningsformer, fasta och tidsbegränsade. Andelen tidsbegränsade arbeten har ökat under de senaste två decennierna. För den anställde kan tidsbegränsad anställning vara ett ofrivilligt val. Anställningsformen innebär ofta större osäkerhet för individen, men kan även innebära andra begränsningar. LÄS MER