Sökning: "inkontinens operation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden inkontinens operation.

 1. 1. Mäns erfarenheter av komplikationer efter radikal prostatektomi : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Tivell; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Complications; Experiences; Prostate; Prostatectomy; Cancer; Erfarenheter; Komplikationer; Prostata; Prostatektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och har ökat under det senaste decenniet. Radikal prostatektomi är en vanlig behandling för prostatacancer. Emellertid kan ingreppet innebära en stor risk för komplikationer som inkontinens och erektil dysfunktion. LÄS MER

 2. 2. Idiopatisk normaltryckshydrocefalus - betydelsen av väntetid på shuntoperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Birgitta Carlsson; Anna Paulsen; [2012]
  Nyckelord :Idiopatisk normaltryckshydrocefalus; shuntoperation; journalgranskning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka hur symtomen hos patienter med idiopatisk normaltryckshydrocefalus förändrades från diagnos till återbesök tre månader postoperativt, i två olika grupper, en som väntat kortare och en som väntat längre tid än sex månader på operation. Dessutom var syftet att undersöka hur återhämtningen såg ut i respektive grupp samt undersöka om symtomen vid återbesöket skiljde sig åt mellan grupperna. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters uppfattning om sin egen medverkan vid utredning av personer med misstänkt normaltryckshydrocefalus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Marie Arvidsson; Malin Nurme; [2012]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hydrocefalus Normaltrycks; Kognition; ADL; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Normaltryckshydrocefalus (NPH) är ett sjukdomstillstånd där patienten får förstorade ventriklar. Detta leder till symtom som gångrubbningar, kognitivanedsättningar samt inkontinens. LÄS MER

 4. 4. Att leva med urininkontinens och impotens efter prostatacancer operation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Gordana Jakupovic; [2009]
  Nyckelord :impotens; prostata; inkontinens; upplevelse;

  Sammanfattning : Prostata cancer (PC) är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige med 10 000 nya fall varje år. I Sverige opereras över 2000 män för PC årligen. Vanliga sidoeffekter efter operationen är impotens och inkontinens. LÄS MER

 5. 5. Hustruers oplevelse af det postoperative forløb efter ægtefællens prostataoperation

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Karin Mogensen; [2006]
  Nyckelord :Spouses; Transurethral Prostata Resection; Impact; Early Discharge; Postoperative Complications; hustruer; transurethral pros tataresektion; tidlig udskrivelse; belastning; postoperative komplikationer;

  Sammanfattning : Indlæggelsestiden i forbindelse med kirurgi er blevet kortere. Der er meget lidt viden om, hvordan den umiddelbare postoperative periode forløber. LÄS MER