Sökning: "inkontinens"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet inkontinens.

 1. 1. BÄCKENBOTTENDYSFUNKTION - Kvinnors upplevelser i samband med vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Hansson Gusdal; Rebecca Garnet-Lawson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Bäckenbottendysfunktion; Bäckenbottenprolaps; Kvinnors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Bäckenbottendysfunktion är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika nedsattafunktioner såsom blåsdysfunktion, tarmtömningssvårigheter, anal inkontinens samt ävensexuell dysfunktion och bäckenbottenprolaps. Omkring 46 % av vuxna kvinnor drabbas avnågon bäckenbottendysfunktion under livet och behovet av sjukvård kommer öka med enväxande befolkning och en större grupp äldre. LÄS MER

 2. 2. Att leva med överaktiv blåsa : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ninni Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Incontinence; Leakage; Management; Pelvic floor; OAB; Bäckenbotten; hantering; inkontinens; läckage; ÖAB;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av den vuxna befolkningen i världen lever omkring 12 % med överaktiv blåsa (ÖAB) med en tydlig prevalensökning över 44 år. ÖAB definieras som akuta, täta urinträngningar med eller utan inkontinens och innebär en förlust av de första varnande signalerna från blåsan. LÄS MER

 3. 3. Mäns upplevelse av att leva med prostatacancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Kowsar Bashe Adan; Abi Fadhel Dhaher; [2020]
  Nyckelord :Prostatacancer; sexualitet; inkontinens; mäns upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att leva med långvariga förlossningsskador : en litteraturöversikt om ett aktuellt kvinnligt hälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Line Göransson; Mimmi Olin; [2020]
  Nyckelord :Dyspareunia; Emotions; Health; Incontinence; Pelvic organ prolapse; Pelvic pain; Postpartum period; Quality of life; Bäckensmärta; Dyspareuni; Hälsa; Inkontinens; Känslor; Livskvalitet; Postpartumperiod; Urogenital prolaps;

  Sammanfattning : Bakgrund  Majoriteten av alla förlossningar är så kallade vaginala förlossningar. Vården efter en förlossning innebär ofta en kort kontakt vilken avslutas runt tre månader postpartum. Under vaginal förlossning ådrar sig vissa kvinnor skador vilka kvarstår i över sex månader och upp till flera år postpartum. LÄS MER

 5. 5. Ansträngningsinkontinens : en källa till maktlöshet eller något som ska accepteras efter graviditet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Hainsalo; Lisa Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :Ansträngningsinkontinens; Fysisk aktivitet; Information; Livskvalité.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ansträngningsinkontinens innebär urinläckage vid fysisk aktivitet och cirka en tredjedel av alla kvinnor som genomgått en graviditet drabbas. Bäckenbottenträning rekommenderas som första behandlingsinsats och det är viktigt med tydliga instruktioner. LÄS MER