Sökning: "inkrementell förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden inkrementell förändring.

 1. 1. Budgetering i osäkra tider : En studie av västsvenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Olivia Nyberg Bermudez; Julia Hallén; [2021]
  Nyckelord :Planning; Control; Municipal sector; Covid-19; Pandemic; Incremental budgeting; Performance-based budgeting; Uncertainty; Change; Planering; Styrning; Kommunal sektor; Covid-19; Pandemi; Inkrementell budgetering; Prestationsbaserad budgetering; osäkerhet; förändring;

  Sammanfattning : Budgetering är en central del för att planera och styra kommunala finanser, vars utveckling är beroende av samhällsekonomisk utveckling. Under 2020 drabbades världen av en pandemi som orsakade en ekonomisk kris världen över, med undantag från bland annat svenska kommuner. LÄS MER

 2. 2. Innovation Diffusion Dynamics and Behavior of Actors in Road Freight Transportation : A study of the market uptake dynamics and adoption of driverless trucks

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Diar Balata; Robel Menghes; [2021]
  Nyckelord :Innovation; adoption; diffusion of innovations; driverless truck; transportation; business model; Innovation; adoption; innovationsspridning; förarlös lastbil; transport; affärsmodeller;

  Sammanfattning : Technological innovations have long been a driving force of change in different industries. However, not all innovations gain widespread diffusion and adoption, regardless of it being an incremental or a radical innovation. Driverless trucks are expected to have a substantial disrupting effect on the road freight transportation sector. LÄS MER

 3. 3. Organizational culture and its implications on post-acquisition integration : A case study of a merger between two entrepreneurial firms

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hanna Thorwid; Niklas Vinge; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Mergers and acquisitions (M&A) is an important economic phenomenon, utilized by companies to expand their market share and achieve rapid growth. However, studies imply that a majority of M&As fail to deliver anticipated value, which has led to a vast amount of research investigating why. LÄS MER

 4. 4. Powering Africa by Empowering its People : An Action Research study at a Zambian microgrid company building local capacity to reach large scale viability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jonatan Ala-Mutka; [2019]
  Nyckelord :Microgrids; Off-grid power system; Rural Electrification; Sub-Saharan Africa; solar power; local capacity building; commercial microgrid business; sustainable development; diffusion; training of rural populations; organizational change; Action Research; Mikronät; fristående energisystem; landsbygds elektrifiering; Sub-Saharan Afrika; Solkraft; Lokal kapacitets utveckling; kommersiellt mikronäts företag; hållbar utveckling; Utbildning av lokalbefolkning; organisatorisk förändring; Action Research;

  Sammanfattning : Despite recent advances in the global electrification rates, increasing from 76% in 1990 to 85% in 2012, the United Nations goal of universal access to electricity by 2030 is still far from achieved, with an estimated 1.1 billion people still without access to electricity. LÄS MER

 5. 5. Socialt ansvarsfull offentlig upphandling : institutioner och faktorer för framgångsrik implementering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/StatsvetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Niklas H. Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Social responsibility; social consideration; public procurement; implementation; New institutionalism; probable outcome influencing factors; comparative case study; Sigtuna; Örebro; Socialt ansvar; social hänsyn; offentlig upphandling; implementering; Nyinstitutionalism; möjliga utfallspåverkande faktorer; komparativ fallstudie; Sigtuna; Örebro;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att identifiera möjliga utfallspåverkande faktorer som möjliggör ett framgångsrikt implementerat utfall avseende social hänsyn i offentlig upphandling i en svensk kontext. Analysen och slutsatserna bygger på en jämförelse mellan två fall där utfallet utgör den gemensamma nämnaren. LÄS MER