Sökning: "inkulturationsteologi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet inkulturationsteologi.

  1. 1. Har befrielseteologin någon förankring i den latinamerikanska kulturen? : Brasilien som exempel

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Annika Söberg; [2002]
    Nyckelord :fattigdom; befrielseteologi; Brasilien; Latinamerika; marxism; medvetandegörande; kyrkohistoria; dogmatik; synkretism; våldets spiral; förtryck; inkulturationsteologi; basförsamling; Gustavo Gutiérrez; Helder Camara; Leonardo Boff;

    Sammanfattning : Den latinamerikanska befrielseteologin har nått ut över världen. I alla fall till en del grupper. De radikala katolska befrielseteologerna och deras medkämpar har med hjälp av Bibeln kombinerad med samhällsvetenskaplig analys ökat medvetenheten om de sociala och ekonomiska orättvisorna men de har inte lyckats lösa problemen. LÄS MER