Sökning: "inlärning OCH koncentrationssvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden inlärning OCH koncentrationssvårigheter.

 1. 1. Lärares uppfattningar om stödinsatser och den fysiska lärmiljöns betydelse för elever med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Morelius; Anna Persson; [2017]
  Nyckelord :fysisk lärmiljö; grundskola; inkludering; koncentrationssvårigheter; stödinsatser;

  Sammanfattning : Stödinsatser och den fysiska lärmiljöns utformning är viktiga för elever med koncentrationssvårigheter i skolan. Dessa kan underlätta koncentration och inlärning. Syftet med den här studien var att ta reda på några lärares uppfattningar om välfungerande stödinsatser. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers syn på relationen mellan rörelseträning och inlärning : En kvalitativ studie av elever med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Charles Carayol; [2017]
  Nyckelord :Koncentration; motorik; fysisk aktivitet; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på relationen mellan inlärning och rörelseaktivitet, samt om de anser att barn med behov av särskilt stöd har ett större behov av fysisk aktivitet jämfört med andra barn. Frågeställningar Hur ser lärare idag på sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärningsförmåga? Anser lärarna idag att barn i behov av särskilt stöd har ett större behov av daglig fysisk aktivitet jämfört med barn utan behov av särskilt stöd? Metod För att få svar på frågorna utfördes en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet, ett verktyg inom specialpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Martina Törn; [2015]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Inlärning; Specialpedagog; Learning by Doing; Sociokulturell teori; KASAM;

  Sammanfattning : Martina Törn (2015) Fysisk aktivitet, ett verktyg inom specialpedagogik. (Physical Activities, an Instrument within Special Needs Education.) Malmö Högskola. Lärande och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet i den auditiva miljön Elever och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Andersson; Susanne Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :auditiv miljö; barn i behov av stöd; delaktighet; inlärning; ljudutjämningssystem; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sandra Andersson och Susanne Mårtensson (2015). Delaktighet i den auditiva miljön. Elevers och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem. (Participation in the auditory environment. LÄS MER

 5. 5. Odling som en del av läroplanen : positiva aspekter av utomhuspedagogik i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Daniela Forsström; [2015]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; odling; hälsa; engagemang; studieresultat; deltagande; pedagogisk odling; skolodling;

  Sammanfattning : Dagens barn spenderar allt mindre av sin tid utomhus. Urbaniseringen av vårt samhälle har bidragit till ett större avstånd till naturen och en distanserad relation till de resurser som vi får därifrån. Allt fler barn har koncentrationssvårigheter vilket kan ses som en effekt av dagens statiska utbildningssystem. LÄS MER