Sökning: "inlärning av ett andra språk"

Visar resultat 21 - 25 av 72 uppsatser innehållade orden inlärning av ett andra språk.

 1. 21. Hur får jag eleven till att tala? : - En kvalitativ intervjustudie om flerspråkiga elevers talutrymme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alisar Shehadeh; Paulinn Nilsson Grans; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grupparbete; Talutrymme; Språkutveckling; Stöttning; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Vi lever i Sverige, ett land där det talas ungefär 206 språk och antalet flerspråkiga elever i den svenska skolan ökar. För att lära sig det nya språket krävs det att pedagogen skapar goda förutsättningar och stöttningsstrukturer för elevernas inlärning i skolan. LÄS MER

 2. 22. En inblick i Utkik – Tillgänglighetsanpassning av digitala läromedel för döva elever

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Istvan Molnar; [2017]
  Nyckelord :Digitala läromedel; specialskola; SPSM; Döva; designteori; Multimodal design; Läromedelsforskning;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker jag vad som krävs för att göra ett digitalt läromedel tillgängligt för elever i specialskolans senare åldrar. Jag har valt att utgå från ett redan existerande digitalt läromedel som heter Utkik och ställt materialet mot en rad forskningsslutsatser. LÄS MER

 3. 23. Nyanlända elever möter ordinarie engelskundervisning : En studie om lärarnas syn på arbetssätt och individanpassning

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanne Karlsson; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; ordinarie engelskundervisning; arbetssätt; individanpassning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to highlight some of the difficulties that newly arrived pupils can encounter during their ordinary tuition when it comes to learning the English language, and to look at what strategies and processes teachers may use in order to individualize their work for these students. The study should be viewed from a teacher perspective and thus focuses on problems that teachers can perceive and how they try to confront them. LÄS MER

 4. 24. Handbollstränaren : Om konsten att vara ledare, handbollens kultur och vad ungdomar lär sig med hjälp av sina tränare.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :team handball; socialization; leadership; coaching; sport; handboll; socialisation; ledarskap; coaching; idrott;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva handbollen som en egen kultur och socialisation, innehållande ritualer och symboler, utifrån ett socialantropologiskt perspektiv, samt att studera ledarnas betydelse i ett handbollslag när det kommer till vad spelarna lär sig på planen. Detta är en fältstudie av flickhandbollslag och deras tränare. LÄS MER

 5. 25. Bråk i matematikläromedel : En jämförande studie mellan svenska och finska läromedel gällande arbetsområdet bråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Axelsson; Grace Heinin; [2017]
  Nyckelord :Matematik; Finska och svenska läromedel; Läromedelsanalys; Undervisning i bråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa bråkräkningens roll i den svenska respektive finska skolan genom att undersöka matematiska läromedel för elever. Bråkräkningen är en matematisk baskunskap som ligger till grund för andra områden inom matematiken som algebra, procenträkning samt att de aktuella räknereglerna för decimaltal motsvarar reglerna för bråk (Ma, 1999, s. LÄS MER