Sökning: "inlärning visuell"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden inlärning visuell.

 1. 1. Elever (l)är ganska lika, men ändå väldigt olika : En studie om interaktionen av sinnespreferenser i bokstavsinlärningen för elever i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sandra Gustavsson; Christina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :läs- och skrivinlärning; bokstavsinlärning; undervisningsformer; lärstilar; sinnespreferens; visuell; auditiv; kinestetisk; taktil; legitimeringsmodell;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vilka undervisningsformer verksamma lärare i årskurs 1 använder i bokstavsinlärningen samt om dessa stämmer överens med elevernas framträdande sinnespreferenser. De sinnespreferenser studien utgår från är: visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. LÄS MER

 2. 2. Visual Tracking Using Deep Motion Features

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Susanna Gladh; [2016]
  Nyckelord :Visual tracking; tracking; optical flow; deep features; DCF; correlation filters; SRDCF; computer vision;

  Sammanfattning : Generic visual tracking is a challenging computer vision problem, where the position of a specified target is estimated through a sequence of frames. The only given information is the initial location of the target. LÄS MER

 3. 3. A comparative study between factual animation and cartoon animation in a learning context

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sara Björkqvist; [2016]
  Nyckelord :Animation; multimediainlärning; film; visuell kommunikation; disney; cartoon;

  Sammanfattning : Film har påvisats vara en populär metod för effektiv inlärning men inga tidigare undersökningar berör hur den visuella stilen av film i undervisning kan påverka inlärningen. Denna studie går därför ut på att undersöka skillnaderna mellan en saklig, informativ animerad film och en cartoon-animerad film i hur de fungerar och uppfattas i ett lärandesammanhang. LÄS MER

 4. 4. ”Så vill råtta fantastisk inte har den” : Stavningen hos döva och hörselskadade elever i årskurs fyra och fem

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Moa Gärdenfors; [2016]
  Nyckelord :stavning; felstavade ord; felstavningar; fonetiskt acceptabelt felstavade ord; inlärning; ljudning; döva barn; hörselskadade barn;

  Sammanfattning : Man kan misstänka att döva, hörselskadade och hörande barn har olika slags problem med rättstavning eftersom de har olika förutsättningar när de lär sig skriva. I denna studie har därför felstavningar hos döva och hörselskadade elever från årskurs fyra och fem undersökts och jämförts med en kontrollgrupp av hörande. LÄS MER

 5. 5. Motivationspåverkan av rörliga effekter och animationer som visuell belöning i en spelifierad applikation som studiehjälpmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Hannes Vestberg; Thomas von Prouss; [2016]
  Nyckelord :Effekter; Animationer; Applikation; Studier;

  Sammanfattning : Spel och underhållning är ett område som utvecklas dagligen. På senare tid har det i dagens samhälle uppmärksammats varför spelutveckling är så pass framgångsrikt. Detta har lett till att människor bryter ner spel till dess komponenter. LÄS MER