Sökning: "inlärning visuell"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden inlärning visuell.

 1. 1. Betydelsen av kön och tumörlokalisation för minne och inlärning. En jämförelse mellan patienter och friska kontroller.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Louise Edelberg; Fredrika Jensen; [2019-10-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka förhållandet mellan visuell och verbal inlärnings- och minnesförmåga hos en frisk kontrollgrupp samt en patientgrupp med temporalt lokaliserade hjärntumörer. I studien undersöktes också om kön och tumörlokalisation påverkar dessa förmågor. LÄS MER

 2. 2. En analys av läroböcker i matematik : med fokus på problemlösning i grundskolans tidiga år

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Tegenmark; [2019]
  Nyckelord :matematik; problemlösning; läroböcker;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenterar jag resultatet från en läromedelsanalys där syftet var att ta reda på hur problemlösning presenteras i läroböcker i ämnet matematik. Läromedelsanalysen genomfördes med Kress och van Leuweens multimodala teori om hur visuell kommunikation tar form i texter. LÄS MER

 3. 3. Växande kunskaper i virtual reality : Virtual reality som ett verktyg för lärande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Niklas Johansson; Tony Lin; [2019]
  Nyckelord :video games; virtual reality; visual aesthetics; learning; horticulture; digitala spel; virtuell verklighet; visuell estetik; lärande; hortikultur;

  Sammanfattning : Denna undersökning diskuterar virtual reality (VR) spel i förhållande till lärande och underhållning. Gestaltningen kommer ske genom det existerande spelet GROW’em från företaget Okay Games där vi undersökte effekten av virtual reality på lärande i just spel. LÄS MER

 4. 4. Incorporating Scene Depth in Discriminative Correlation Filters for Visual Tracking

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :John Stynsberg; [2018]
  Nyckelord :Tracking; Visual; Deep; Learning; Machine; Learning; CNN; Convolutional; Neural; Network; Unsupervised; Learning; Clustering; Genetic Algorithms; Features; Visual featues; Channel; Coding; RGBD; Scene; Depth; Map; Kinect; Discriminative; Correlation; Filters; SRDCF; DCF; Spatial; Spatially; Regularized; Hyperparameter; Search; Occlusion; Detection; Handling; Kalman; Filters; Normalized; Convolution; Bayesian; Gaussian; Mixture; Scale; Estimation; Conjugate; Gradient; Linkoping; Sweden; Visuell; Följning; Särdrag; Djupa; Faltningsnätverk; Maskininlärning; Djup; Inlärning; Genetiska; Algoritmer; Klustring; Djup; RGBD; Linköping; Sverige;

  Sammanfattning : Visual tracking is a computer vision problem where the task is to follow a targetthrough a video sequence. Tracking has many important real-world applications in several fields such as autonomous vehicles and robot-vision. LÄS MER

 5. 5. Elever (l)är ganska lika, men ändå väldigt olika : En studie om interaktionen av sinnespreferenser i bokstavsinlärningen för elever i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sandra Gustavsson; Christina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :läs- och skrivinlärning; bokstavsinlärning; undervisningsformer; lärstilar; sinnespreferens; visuell; auditiv; kinestetisk; taktil; legitimeringsmodell;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vilka undervisningsformer verksamma lärare i årskurs 1 använder i bokstavsinlärningen samt om dessa stämmer överens med elevernas framträdande sinnespreferenser. De sinnespreferenser studien utgår från är: visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. LÄS MER