Sökning: "inlärningsperspektivet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet inlärningsperspektivet.

  1. 1. Är det tanken som räknas? : en undersökning av möjligheten att stimulera utvecklingen av elevers etiska tänkande och agerande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Sara Larsson; [1998]
    Nyckelord :religionsdidaktik; religionsundervisning; religionskunskap; ämnesdidaktik; moralutveckling; Kohlberg; Piaget; etiskt dilemma; ungdomsforskning; utvecklingspsykologi;

    Sammanfattning : I denna uppsats belyses moralutveckling från tre olika forskningsperspektiv; det sociala inlärningsperspektivet, det psykoanalytiska perspektivet och det kognitiva utvecklingsperspektivet. Tyngdpunkten för denna uppsats har lagts vid det kognitiva utvecklingsperspektivet. LÄS MER