Sökning: "inlärningsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet inlärningsstrategier.

 1. 1. Påverkan av inlärningsstrategier vid ordinlärning. En studie om ordinlärning i svenska som andraspråk av ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Saadat Karimi; [2019-02-12]
  Nyckelord :ordinlärning; inlärningsstrategier; ordkunskap; akademiska ord; inre struktur; yttre struktur; abstrakta ord;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ordinlärning i svenska som andraspråk hos ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet (SI) vid en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Undersökningens fokus ligger på ordinlärningen och påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier vid denna process. LÄS MER

 2. 2. Hur spelarerfarenhet påverkar strategival vid impasse-drivna inlärningsmoment i ett actionplattformspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :August Hassnert; William Jarlow; [2019]
  Nyckelord :impasse-driven inlärning; inlärningsstrategier; erfarenhet; spel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att besvara hur strategierna Repair och External Information Retrieval (EIR) används av spelare av varierande erfarenhetsnivå för att tackla impasse-drivna inlärningsmoment i actionplattformspel. En artefakt i form av en spelprototyp inom actionplattform-genren har skapats för att besvara frågeställningen. LÄS MER

 3. 3. Kombination av exempelbaserad och belöningsbaserad inlärning för ANN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joel Pogemaa; [2019]
  Nyckelord :ANN; Backpropagation; Genetisk algoritm; Exempelbaserad inlärning; Belöningsbaserad inlärning;

  Sammanfattning : Det här experimentet gick ut på att testa tre olika inlärningsstrategier emot varandra i en spelmiljö. De tre inlärningsstrategier som testades var en exempelbaserad strategi, en belöningsbaserad strategi och en strategi som kombinerade dessa två algoritmer. LÄS MER

 4. 4. Vad säger forskning om alternativa verktyg och inlärningsstrategier för elever med inlärningssvårigheter inom SO?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nordbeck; Ucar Petra; [2019]
  Nyckelord :inlärningssvårigheter; inlärningsstrategier; undervisning; samhällsorienterade ämne;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikten är att undersöka hur lärare kan stödja elever med inlärningssvårigheter inom SO, samt hur man kan öka motivationen till att lära. Eftersom vi i praktiken har upplevt att elever med inlärningssvårigheter har problem med att förstå innehållet i samhällsorienterande ämnen, så skapades ett intresse och en motivation att belysa de metoder som är gynnsamma för dessa elever. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av aktivitetsbaserade arbetssätt - En intervjustudie med fokus på medarbetarnas lärande i en arbetsuppgiftsförändring. : En kvalitativ studie baserad på medarbetares uppfattningar av hur och vad dem lärt sig i en arbetsuppgiftsförändring till en aktivitetsbaserad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sabina Larsson; [2018]
  Nyckelord :medarbetare; erfarenhetsbaserat lärande; aktivitetsbaserade arbetssätt; inlärningsstrategier; arbetsuppgiftsförändring; förmågor;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om medarbetares erfarenheter i en arbetsuppgiftsförändring. Syftet med studien var att öka förståelsen för medarbetarnas egna uppfattningar om lärandet i en arbetsuppgiftsförändring, som har utvecklats i förhållande till en organisationsförändring till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. LÄS MER