Sökning: "inlärningssvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet inlärningssvårigheter.

 1. 1. Lärares arbete och uppfattningar om insatserna med att identifiera och utveckla metoder för att ge stöd till studerande i matematik på en gymnasial vuxenutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ofelia Lindenholst; [2020]
  Nyckelord :Distanskurser i matematik; gymnasial vuxenutbildning; kartläggning; specialpedagogisk fortbildning och stödinsatser.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lindenholst, Ofelia (2019) Lärares arbete och uppfattningar om insatserna med att identifiera och utveckla metoder för att ge stöd till studerande i matematik på en gymnasial vuxenutbildning. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares uppfattningar om matematiska inlärningssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Isa Korak; [2020]
  Nyckelord :Dyskalkyli; fenomenografi; gymnasielärare; matematisk ångest; matematiska inlärningssvårigheter;

  Sammanfattning : Det finns gott om forskning om matematiska inlärningssvårigheter, dock saknas ibland tydliga definitioner och enighet i forskningen. Forskning som undersöker lärares kunskaper om, uppfattningar eller attityder till matematiska inlärningssvårigheter är betydligt mer sällsynt. LÄS MER

 3. 3. Att göra lärmiljön begriplig, hanterbar och meningsfull – om att främja exekutiva förmågor hos elever med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helene Stjernberg; Susanne Bestjak; [2020]
  Nyckelord :Adaptiva färdigheter; Exekutiva förmågor; Inlärningssvårigheter; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Lärmiljö; Tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Vi är två yrkesverksamma pedagoger som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning. I vårt arbete har frågor kring lärmiljöns förmåga att möta eleverna legat oss varmt om hjärtat. LÄS MER

 4. 4. ”För då ser man hur det ser ut” : Om gymnasiesärskoleelevers upplevelse av bildstöd kopplat till instruerande text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linnea Palm; [2020]
  Nyckelord :bildstöd; främja förståelse; gymnasiesärskolor; inlärningssvårigheter; instruerande text; läsförståelse; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att ge sju elever i gymnasiesärskolan en möjlighet att visa hur de upplever att bilder och texter samverkar med varandra i instruerande text i form av recept. I denna studie ligger fokus på två olika typer av bilder; foton och InPrint-bilder/symboler. LÄS MER

 5. 5. FÖREKOMSTEN AV HÖRSELNEDSÄTTNING BLAND VUXNA ELEVER PÅ SFI I ALINGSÅS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Adelina Podujeva; Hodon Ali; [2019-06-14]
  Nyckelord :hörselnedsättning; nyanlända; svenska som andra språk; SFI; inlärningssvårigheter; funktionsnedsättning; språkinlärning med hörselnedsättning; öronbesvär; hearing loss; newly arrived immigrants; Swedish as a second language; Learning difficulties; disability; language acquisition with hearing loss; ear problems;

  Sammanfattning : Aim: This study aimed to investigate the prevalence of hearing loss and other hearingor ear-­related problems amongst newly arrived immigrants and to gain anunderstanding of how they themselves experience their own hearing.Research method: Quantitative descriptive cross-­sectional study. LÄS MER