Sökning: "inlärningssvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet inlärningssvårigheter.

 1. 1. FÖREKOMSTEN AV HÖRSELNEDSÄTTNING BLAND VUXNA ELEVER PÅ SFI I ALINGSÅS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Adelina Podujeva; Hodon Ali; [2019-06-14]
  Nyckelord :hörselnedsättning; nyanlända; svenska som andra språk; SFI; inlärningssvårigheter; funktionsnedsättning; språkinlärning med hörselnedsättning; öronbesvär; hearing loss; newly arrived immigrants; Swedish as a second language; Learning difficulties; disability; language acquisition with hearing loss; ear problems;

  Sammanfattning : Aim: This study aimed to investigate the prevalence of hearing loss and other hearingor ear-­related problems amongst newly arrived immigrants and to gain anunderstanding of how they themselves experience their own hearing.Research method: Quantitative descriptive cross-­sectional study. LÄS MER

 2. 2. Hur undervisar man i moderna språk elever som har diagnostiserade Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Joons; [2019]
  Nyckelord :Inlärningssvårigheter; undervisning; moderna språk; didaktiska hjälp; neurovetenskap; svenska skolsystemet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att presentera de olika utmaningar som elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ställer på Sveriges utbildningsystem och i synnerhet när det handlar om att undervisa dem i moderna språk. Studiens frågeställning är hur lärarna i moderna språk undervisar elever med olika typer av inlärningssvårigheter. LÄS MER

 3. 3. KOMPETENSEN LIGGER INTE HÄR…En kvalitativ intervjustudie med sex speciallärare och specialpedagoger om anpassningar och stöd för elever med språkstörning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Sademyr; Ida Gerre; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Studiens syfte är att undersöka hur tre speciallärare och tre specialpedagoger beskriver sitt arbete, hinder och möjligheter vad gäller stöd och anpassningar för elever med språkstörning i grundskolans årskurs F-5. Bakgrunden till valet av syfte och forskningsfrågor grundas i att vi som blivande speciallärare sett att det finns behov av att veta mer om vad språkstörning innebär samt att det finns en osäkerhet hos både speciallärare, specialpedagoger och lärare hur man bäst hjälper och stöttar elever med språkstörning. LÄS MER

 4. 4. Vad säger forskning om alternativa verktyg och inlärningsstrategier för elever med inlärningssvårigheter inom SO?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nordbeck; Ucar Petra; [2019]
  Nyckelord :inlärningssvårigheter; inlärningsstrategier; undervisning; samhällsorienterade ämne;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikten är att undersöka hur lärare kan stödja elever med inlärningssvårigheter inom SO, samt hur man kan öka motivationen till att lära. Eftersom vi i praktiken har upplevt att elever med inlärningssvårigheter har problem med att förstå innehållet i samhällsorienterande ämnen, så skapades ett intresse och en motivation att belysa de metoder som är gynnsamma för dessa elever. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers syn på sitt eget lärande - En utgångspunkt i specialpedagogens skolutvecklingsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Monica Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Elever Lärande Metakognition;

  Sammanfattning : Sammanfattning Karlsson, Monica (2018). Gymnasieelevers syn på sitt eget lärande. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag En specialpedagog ska aktivt arbeta med skolutveckling. LÄS MER