Sökning: "inlåst"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet inlåst.

 1. 1. UNGDOMAR INOM SÄRSKILDA UNGDOMSHEM En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elma Dzanic; [2021-03-08]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; inlåst; Särskilda ungdomshem; tvångsvård; LVU; LSU; Ungdomar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om utsatta ungdomar i samhället som befinner sig inom statens vård, närmare bestämt Statens institutionsstyrelse (SiS) på grund av ett LVU (lagen om vård av unga) eller LSU (lagen om sluten ungdomsvård). Uppsatsens syfte är att kartlägga forskningsfältet ungdomar inom särskilda ungdomshem, med hjälp av tre frågor; vilka teman är återkommande inom forskning om ungdomar inom särskilda ungdomshem, vems röster görs hörda i forskningen samt vilka mönster gällande genus som återfinns. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av vården inom rättspsykiatrin : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Rebecca Herrdin; Maria Falk; [2021]
  Nyckelord :Forensic psychiatric care; Experiences; Human-to-human; Patient perspective; Human-to-human; Patientperspektiv Rättspsykiatrisk vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background: A person with a serious mental disorder who commits a crime can be sentenced to forensic psychiatric care. Forensic psychiatric care is permeated by a high sense of security, while patients are expected to follow a predetermined treatment plan. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande motion för alla elever: Vilka hinder står i vägen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Xzenu Cronström Beskow; [2019-12-02]
  Nyckelord :Motion; träning; idrott hälsa; stereotyper; fördomar; bigotteri; diskriminering; mellanförskap; utanförskap; kategorism; identitet; dikotomism; falska dikotomier; hinder; skola; gymnasieskola; gymnasium; elever;

  Sammanfattning : Motion är viktigt för människors fysiska och psykiska hälsa, men vi lever i allmänhet mycketstillasittande liv. Såväl läroplanen som internationella organ rekommenderar att skolan skaerbjuda sina elever riklig tillgång till motion, men det är tveksamt i vilken mån dettaönskemål blir uppfyllt. LÄS MER

 4. 4. Inlåst och offline.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Knutsen; [2019]
  Nyckelord :Internettillgång; intagna; anstalt; yttrande-och informationsfrihet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det som sitter i väggarna : En fallstudie om organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Chao Deng; Jessica Lindén; [2019]
  Nyckelord :Organisationskultur; kommunikation; makt; värderingar; kontroll;

  Sammanfattning : Vår studie har undersökt organisationen Epirocs organisationskultur, framförallt är det motivationsverktyg, kommunikation och makt som styrmedel som är i huvudfokus. Studien är uppbyggd med en deduktiv ansats. LÄS MER