Sökning: "inledande kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden inledande kemi.

 1. 1. Metodverifiering av ny upparbetningsmetod för kolhydratfattigt transferrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Desirée Ulin; [2019]
  Nyckelord :Kolhydratfattigt transferrin; CDT; alkoholmarkör; metodverifiering;

  Sammanfattning : Transferrin är ett protein som har uppgiften att transportera järn i kroppen. Transferrin är ett glykoprotein med två kolhydratkedjor med två, tre förgreningar med terminala sialinsyror. LÄS MER

 2. 2. Eleven och atomen : En studie om svårigheter som elever har med atomen och dess egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Virpi Törlind; [2019]
  Nyckelord :Teachning; atom; chemistry; upper secondary school; Undervisning; atom; kemi; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och diskutera svårigheter som elever har med atomens uppbyggnad och egenskaper inom den inledande kemidelen i kursen Naturkunskap 2. Undersökningen genomfördes i två steg. I första steget fick eleverna rita sina atommodeller och berätta om dem innan arbetet med kemi började. LÄS MER

 3. 3. Metodutveckling för bestämning av vattenhalten i en frystorkad proteinprodukt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Rana Said; [2018]
  Nyckelord :Karl Fischer KF ; Loss on drying LOD ; Vattenhaltsbestämning; Kvantitativ analys; Nära infraröd spektroskopi NIR ; Frystorkning;

  Sammanfattning : Vattenhalten i ett frystorkat proteinläkemedel bestämdes med KF och LOD som är två primära och traditionella metoder som används för bestämning av vattenhalten i produkter inom flera industrier. Istället för KF och LOD, som är tidskrävande och destruktiva, kan den sekundära, snabba och icke-destruktiva metoden NIR användas. LÄS MER

 4. 4. Fluorfria återimpregneringar : en studie om konsumentprodukter för återimpregnering av textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filippa Axelsson; Sofia Johansson; [2017]
  Nyckelord :DWR; fluorine-free water repellents; non-fluorinated; customer perspective; reimpregnation; wash-in; spray-on; spray test; air permeability; fabric hand; bending stiffness; DWR; fluorfri vattenavvisning; kundperspektiv; återimpregnering; wash-in teknik; spray-on teknik; spraytest; luftgenomsläpplighet; känsla; böjstyvhet;

  Sammanfattning : Varaktig vattenavvisning från engelskans Durable Water Repellents (DWR) är en kemi som appliceras på textil för att göra den motståndskraftig mot vätska. En DWR-kemi som visat sig vara till stor belastning för miljön och därför genomgått en utfasning inom industrin är fluorkarboner. LÄS MER

 5. 5. Övergången från gymnasie- till högskolestudier i kemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Haskå; Lotta Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :förkunskaper; gymnasium; inledande kemi; kemiundervisning; kunskapssyn; läroplan; stadieövergång; termodynamik; universitetsstudier;

  Sammanfattning : Kemi läses som ämne på de högskoleförberedande naturvetenskapliga och tekniska gymnasieprogrammen, men kemiundervisningen måste även förhålla sig till den aktuella läroplanen och ta hänsyn till andra syften än det högskoleförberedande. Med utgångspunkt från detta var syftet med studien att undersöka hur studenter och lärare upplever studenternas förkunskaper i kemi i relation till högskolestudier. LÄS MER