Sökning: "inledande kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden inledande kemi.

 1. 1. Läsförhståelse i NO-ämnena : En läromedelsanalys av ett läromedel inom fysik och teknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Erik Lantz; Katarina Magnusson; [2019]
  Nyckelord :CORI-teorin; läromedel; läsförståelse; lässtrategier; NO-ämnena;

  Sammanfattning : Vårt syfte i denna läromedelsanalys är att analysera om, och i så fall hur, ett aktuellt läromedel inom fysik och kemi stödjer elevers utvecklande av läsförståelse. Detta har undersökts genom att kritiskt granska ett utvalt läromedel inom NO-ämnena. Vi har använt oss av kvantitativ analysmetod samt kvalitativ analysmetod. LÄS MER

 2. 2. Metodverifiering av ny upparbetningsmetod för kolhydratfattigt transferrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Desirée Ulin; [2019]
  Nyckelord :Kolhydratfattigt transferrin; CDT; alkoholmarkör; metodverifiering;

  Sammanfattning : Transferrin är ett protein som har uppgiften att transportera järn i kroppen. Transferrin är ett glykoprotein med två kolhydratkedjor med två, tre förgreningar med terminala sialinsyror. LÄS MER

 3. 3. Eleven och atomen : En studie om svårigheter som elever har med atomen och dess egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Virpi Törlind; [2019]
  Nyckelord :Teachning; atom; chemistry; upper secondary school; Undervisning; atom; kemi; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och diskutera svårigheter som elever har med atomens uppbyggnad och egenskaper inom den inledande kemidelen i kursen Naturkunskap 2. Undersökningen genomfördes i två steg. I första steget fick eleverna rita sina atommodeller och berätta om dem innan arbetet med kemi började. LÄS MER

 4. 4. Metodutveckling för bestämning av vattenhalten i en frystorkad proteinprodukt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Rana Said; [2018]
  Nyckelord :Karl Fischer KF ; Loss on drying LOD ; Vattenhaltsbestämning; Kvantitativ analys; Nära infraröd spektroskopi NIR ; Frystorkning;

  Sammanfattning : Vattenhalten i ett frystorkat proteinläkemedel bestämdes med KF och LOD som är två primära och traditionella metoder som används för bestämning av vattenhalten i produkter inom flera industrier. Istället för KF och LOD, som är tidskrävande och destruktiva, kan den sekundära, snabba och icke-destruktiva metoden NIR användas. LÄS MER

 5. 5. Fluorfria återimpregneringar : en studie om konsumentprodukter för återimpregnering av textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filippa Axelsson; Sofia Johansson; [2017]
  Nyckelord :DWR; fluorine-free water repellents; non-fluorinated; customer perspective; reimpregnation; wash-in; spray-on; spray test; air permeability; fabric hand; bending stiffness; DWR; fluorfri vattenavvisning; kundperspektiv; återimpregnering; wash-in teknik; spray-on teknik; spraytest; luftgenomsläpplighet; känsla; böjstyvhet;

  Sammanfattning : Varaktig vattenavvisning från engelskans Durable Water Repellents (DWR) är en kemi som appliceras på textil för att göra den motståndskraftig mot vätska. En DWR-kemi som visat sig vara till stor belastning för miljön och därför genomgått en utfasning inom industrin är fluorkarboner. LÄS MER