Sökning: "inledning anorexia"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden inledning anorexia.

 1. 1. Vårdpersonalens syn på anorexia nervosa och familjens roll under behandlingen av barn/ungdomar : En kvalitativ studie gjord på två olika ätstörningskliniker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Jenny Nordqvist; [2015]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; Treatment; Family role; Systemic theory; Learning theory; Biology; Anorexia nervosa; Behandling; Ungdomar; Familjens roll; Systemteori; Inlärningsteori; Biologi;

  Sammanfattning : Inledning: Den specialiserade ätstörningsvård som bedrivs i Stockholm har olika behandlingskoncept gällande anorexia nervosa (AN) för ungdomar. Familjens roll varierar likväl. LÄS MER

 2. 2. Äta som vanligt - vägen tillbaka : En kvalitativ studie om upplevelser och tankar kring ätträning och måltidssituation vid behandling av ätstörning hos ungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Vendela Eriksson; Emelie Ödmann; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Anorexia Nervosa är en restriktiv ätstörning som bland annat leder till en lågkroppsvikt och nedsättning i kroppslig funktion. Måltider framkallar negativa känslor hos individer med ätstörning och följaktligen har ätträning erkänts vara en viktig förutsättning för en tillfredsställande behandling. LÄS MER